ISO 9001:2008

Certifikácia kvality podľa normy ISO 9001:2008

V dňoch 2.-3. 8. 2011 spoločnosť CÍGLER SOFTWARE, a.s., úspešne absolvovala recertifikačný audit systému kvality medzinárodného štandardu ISO 9001:2008, vykonaný organizáciou United Registrar of Systems Czech, s.r.o. Na základe výsledkov tohto auditu bol dňa 19. 8. 2011 certifikačným miestom URS Czech udelený spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, as, URS Certifikát s registračným číslom 35325/A/0001/UK/Cz podľa normy ISO 9001:2008 na všetku činnosť spoločnosti. CÍGLER SOFTWARE, as, sa tak zaradila medzi niekoľko málo producentov ekonomických systémov v Českej republike, ktorí získali toto ocenenie kvality.

MBK Consulting, s.r.o.
Systém byl vybudován ve spolupráci se společností MBK Consulting, s.r.o.

„Získanie certifikácie kvality podľa noriem ISO nás najmä v oblasti vývoja softvéru stálo veľa síl aj organizačných zmien, avšak výsledky vo forme vyššej spokojnosti našich zákazníkov a v úsporách pri riešení problémov sú merateľné už dnes. Softvér je špecifický produkt, v ktorom všeobecne býva zákazníkmi tolerovaných viac chýb než u iných výrobkov, a som rád, že naša spoločnosť sa dnes ako jedna z prvých v odbore orientuje práve na dosiahnutie maximálnej kvality svojich produktov. „

Martin Cígler, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

„Certifikácia kvality pre nás nebola jednorazovú métou, ale predovšetkým jedným z prostriedkov dlhodobého procesu neustáleho zlepšovania. Postupné zavádzanie systému riadenia kvality v spolupráci s poradenskou firmou MBK Consulting nám umožnilo oveľa lepšie vnímať a úspešne meniť naše zabehnuté spôsoby komunikácie a to ako s okolím, tak aj v spoločnosti samotnej. Vďaka úsiliu celého tímu sa nám tiež podarilo odhaliť a eliminovať naše slabé miesta a nedostatky a zefektívniť tak našu prácu. „

Libor Dvořák, predstaviteľ managementu CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Politika kvality

Po prerokovaní vo vedení spoločnosti vyhlasuje riaditeľ nasledujúcu Politiku kvality:

Stabilita procesov

Stabilitu úrovne našich obchodných a výrobných procesov zabezpečíme presunom od operatívnej k systémovej práci. Metodiku práce budeme priebežne aktualizovať v smere „Jednoduchšie a účelnejšie“.

Spokojnosť zákazníka

K zákazníkom sa budeme vždy správať tak, ako si prajeme, aby sa k nám správali naši dodávatelia. Zaujímať nás bude ich názor nielen pred realizáciou obchodného prípadu, ale aj po dodaní našich výrobkov či služieb. Výsledky hodnotenia zákazníkov budú jedným z podkladov pre riadenie procesov.

Rozvoj vlastných pracovníkov

Zaistíme optimálne Využitie kmeňového stavu pracovníka. Svojim pracovníkom zabezpečíme mzdu, ktora prevyšuje priemerna mzdu v regióne. Budeme podnikať kroky pre ich stabilizáciu a zabezpečovať ich osobný rozvoj. Pracovníka budeme interesovat na výsledkoch procesov, v ktorych posobi. Od pracovníka očakávajú nielen maximálnu rešpektovaním zavedenej metodiky práce, ale aj zapojenie do procesu neustáleho zlepšovania systému Riadenie kvality.

Zlepšovanie systému riadenia kvality

Norma ISO 9001 je pre nás základom systémovej práce a jej naplnenie predstavuje štandardnú úroveň. Postupne si vytvoríme metodiku tímovej práce, ktorej cieľom bude prekračovanie požiadaviek zavedenej normy.

Spolupráca s dodávateľmi

Našich strategických dodávateľov budeme považovať za partnerov. Svojou náročnosťou vytvoríme sústavný tlak na zavedenie systému riadenia kvality aj do ich práce. Miesto overovanie kvality nakupovaných výrobkov budeme presúvať čo najbližšie k miestu vzniku. S dodávateľmi základných výrobkov spoločne vybudujeme obojsmerný informačný kanál, kde rýchlosť prenosu informácií bude mať prioritný význam.

Záväzok vedenia

Sortimentom produktov sa budeme snažiť viac pokrývať požiadavky našich zákazníkov. Súčasne budeme zvyšovať podiel služieb a implementačných prác u ekonomických systémov. Budeme vyvíjať tlak na minimalizáciu režijných nákladov. Zaväzujeme sa k podpore efektívneho systému riadenia kvality, k zabezpečovaniu primeraných zdrojov a zabezpečenie trvalého zlepšovania.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close