Money S3 Office

Money S3 Office je čisto účtovný balík bez skladov a objednávok. Nájdete v ňom preto podvojné aj jednoduché účtovníctvo, mzdy alebo fakturáciu.

K Money S3 Office tiež zadarmo získate Editor tlačových formulárov. Kedykoľvek tiež môžete prejsť na vyšší komplet Money S3. Stačí len doplatiť rozdiel v cene.

Money S3 Office si môžete aj napriek absencii skladu prepojiť s e-shopom prostredníctvom E-shop konektor a sťahovať si tak aspoň faktúry.

Súčasťou kompletu je:

Je možné ho rozšíriť o tieto moduly

Zákaznícku podporu a pravidelné aktualizácie získate zadarmo

Ku kompletu Money S3 Office získate službu Podpora a aktualizácia, vďaka ktorej bude vaše Money vždy v súlade s platnými zákonmi a s plnou technickou podporou. Službu získate zadarmo na celý kalendárny rok, v ktorom balík kupujete. Pokiaľ ho kupujete v období od septembra do decembra, získate túto službu zadarmo aj na nasledujúci rok.

Cenník kompletu

Pozrite sa, koľko zaplatíte za nákup kompletu Money S3 Office a za obstaranie ďalšej licencie.

Cena licencie pre 1 PC Cena za ďalšieho užívateľa (PC) Cena pre neziskové organizácie
-50 %
Cena pre daňových poradcov
-50 %
Cena účtovníkov a účtovné firmy
-30%
519 € 139 € 259 € 259 € 363 €

Ceny sú bez DPH

Po objednaní kompletu vás vyzveme na jeho úhradu. Platiť môžete kartou on-line, prevodom aj v hotovosti. Do 24 hodín po úhrade vám vygenerujeme licenčné číslo, s ktorým si komplet stiahnete a zaregistrujete.

1

Technické požiadavky

Zistite, aké by malo byť minimálne technické vybavenie, ktoré potrebujete a ktoré odporúčame pre spustenie nášho systému. Nájdete tu odporúčané riešenia pre jednotlivcov aj celé tímy s rôznym počtom členov.

Neoceniteľní pomocníci pre účtovníkov aj podnikateľov


Pravdepodobne najjednoduchší spôsob vystavovania faktúr na svete. V online aplikácii pripravíte faktúru za pár sekúnd a naviac sa do nej prihlásite odkiaľkoľvek. Máte tak evidenciu všetkých vystavených a prijatých dokladov na jednom mieste. A vaša účtovníčka si ich môže kedykoľvek automaticky stiahnuť do Money S3 alebo iného programu.

Viac informácií


Maloobchodný softvér, ktorý plne prepojíte s Money S3. Keď do systému pridáte novú položku alebo zmeníte jej predajnú cenu, informácie sa v pravidelných intervaloch zapisujú do všetkých pokladní. Softvér vašim predavačom umožní rýchly predaj cez interné kódy PLU, čiarové kódy, katalógové čísla a názvy tovaru.

Viac informácií