Odinštalácia účtovného programu Money S3

Ďakujeme, že ste používali náš účtovný a skladový program. Budeme radi, ak nám poviete dôvody, prečo si Money S3 odinštalovávate. Pomôže nám to zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a aj programu Money S3.

Vyberte dôvod odinštalácie