Spočítajte si cenu svojho Money S4

Zistite orientačnú cenu informačného systému Money S4 podľa konkrétnych požiadaviek vášho biznisu. Poradíme vám, ktoré moduly sú pre chod vašej firmy nevyhnutné a ktoré naopak môžete vynechať.

1. Čo potrebujete riešiť?

Koľko Vašich zamestnancov bude v informačnom systéme pracovať?

Potrebujete dynamické reporty a manažérske analýzy?

Potrebujete sledovať obchodné prípady alebo riadiť zákazky (projekty)?

Potrebujete systém napojiť na e-shop?

Riešite servis a reklamácie tovarov?

Potrebujete schvaľovať došlé faktúry či nákupné objednávky?

2. Kontaktné údaje

Vypočítanú cenu Vám obratom zašleme na Vašu e-mailovú adresu


Dôležitou súčasťou každej implementácie ERP systému sú nasledujúce služby:
Úvodná predimplementačná konzultácia, inštalácia a základné nastavenia, import počiatočných dát, školenie používateľov. Počítajte preto s niekoľkodennou rezervou pred ostrým spustením systému.