Business Intelligence

Rozširujúci modul Business Intelligence vám pomôže zorientovať sa vo veľkom množstve dát z informačného systému. S pomocou modulu vytvoríte náhľady na rôzne výbery dát a urobíte ich analýzu. Vďaka tej potom získate lepší prehľad o slabinách svojho podnikania a zistíte, ako pracovať na ich zlepšení.

Popis modulu

Rozširujúci modul Business Intelligence je navrhnutý tak, aby ste s jeho pomocou vytvorili v podstate akúkoľvek analýzu. Môžete do nej zapracovať nielen údaje uložené v Money S4, ale aj dáta importované z iných systémov – získate tak napríklad porovnanie s konkurenciou.

Modul na základe zadaných dát vytvorí prehľadnú tabuľku s analýzou, ktorá vám pomôže usporiadať informácie o vašom podnikaní a urobiť zásadné strategické rozhodnutia. Pre lepšie zobrazenie dát máte v analýze k dispozícii tiež množstvo grafov.

Jednou z mnohých nami pripravených analýz je stav skladov znázornený v cenách zásob. Analýza umožňuje obyčajným pretiahnutím dimenzií v pivot tabuľke ľubovoľnú zmenu náhľadu na spracovávané dáta.

Tabuľku alebo jej časť si navyše môžete nechať vykresliť pomocou desiatok rôznych typov grafov vrátane 3D zobrazenia. Money S4 vám umožní graf či celú tabuľku vytlačiť, prípadne ju previesť do PDF alebo Excelu.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Funkčnosť modulu Business Intelligence sa skladá z dvoch častí:

  • dátového zdroja, ktorý vymedzí dáta a ich usporiadanie v analýze,
  • vlastnej analýzy, ktorá podľa výberu dátového zdroja poskytuje náhľad na dáta z ľubovoľného uhla pohľadu.

Súčasťou modulu je aj množstvo nami pripravených analýz a priamych dátových zdrojov.

Analýza interných i externých dát

Modul Business Intelligence ponúka dvojakú možnosť použitia dátového zdroja pre následnú analýzu. Dáta môžete čerpať:

  • z priameho dátového zdroja SQL, ktorý preberá dáta z Money S4 a má na ne trvalú väzbu,
  • z externého dátového zdroja MS Analysis Services (dátová kocka OLAP), kedy sú dáta spracovávané na serveri bez priamej väzby na Money S4 (aktualizujú sa dávkovo).

Prvá možnosť sa kvôli náročnosti na pamäť počítača hodí pre menší objem analyzovaných dát. Druhú možnosť využijete pri spracovaní veľkého množstva údajov.

Detailnú dokumentáciu k modulu Business Intelligence si môžete stiahnuť TU.

Získajte modul Business Intellignece už dnes

Všetky výhody modulu Business Intelligence získate už za 800 € bez DPH. Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle 249 212 323, prípadne nás kontaktujte prostredníctvom FORMULÁRA.

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať.

PROSKÚMAJTE MONEY S5