EDI komunikácia

Vďaka rozširujúcemu modulu EDI komunikácie vnesiete poriadok do obchodných dokladov, zjednodušíte si komunikáciu s ostatnými firmami a miesto papierových dokladov budete svojim obchodným partnerom posielať už len bezpečne zašifrované dáta.

Popis modulu

Rozširujúci modul EDI komunikácia (Electronic Data Interchange) ponúka komplexné riešenie pre výmenu dokladov s vašimi obchodnými partnermi. Pomocou modulu môžete zasielať a prijímať:

  • faktúry,
  • dodacie listy,
  • objednávky.

S modulom EDI komunikácie označíte všetky firemné doklady elektronickou značkou, čím zvýšite zabezpečenie všetkých dokumentov.

7 hlavných výhod modulu EDI komunikácie

  1. Prevediete papierové doklady do elektronickej formy, čím sprehľadníte celý proces pre seba aj kolegov.
  2. Prevediete papierové doklady do elektronickej formy, čím sprehľadníte celý proces pre seba aj kolegov.
  3. Znížite náklady za nákup obálok, známok či platbu dobierok.
  4. Zjednodušíte si prácu, lebo nemusíte jednotlivé faktúry vkladať do obálok a chodiť s nimi na poštu.
  5. Zamedzíte vzniku chýb, ktoré by ste mohli urobiť pri prepisovaní dokladov.
  6. Zvýšite zabezpečenie firemných dokladov vďaka šifrovaniu a elektronickému podpisu.
  7. Ušetríte papier, čo ušetrí nielen peniaze, ale aj prírodu.

Všetko funguje automaticky

Modul EDI komunikácia je k Money S4 dodávaný ako rozširujúci modul, ktorý zaisťuje komunikáciu medzi Money S4 a aplikačným rozhraním poskytovateľov EDI, ktorými sú:

Pri implementovaní modulu EDI komunikácie je systém nastavený tak, aby ste pomocou neho mohli importovať a exportovať doklady do formátu XML. Import aj export prebiehajú z veľkej časti automaticky.

Napríklad pri uložení vystavenej faktúry modul doklad automaticky exportuje do XML a ponúkne vám možnosť odoslania pomocou EDI mostíka. Váš obchodný partner faktúru jednoducho príjme vo formáte EDI komunikácie, alebo v rozhraní Money.

Získajte modul EDI komunikácia už dnes

Všetky výhody modulu EDI komunikácia získate za 500 € bez DPH pre jeden reťazec. Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle 249 212 323, prípadne nás kontaktujte prostredníctvom FORMULÁRA.

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať.

PRESKÚMAJTE Money S5