Účto Plus

Zrýchlite čistenie salda vďaka interaktívnemu prehľadu o stave a pohyboch saldokontných účtov s možnosťou okamžitých úprav stavu salda priamo v dokladoch, úhradách alebo účtovnom denníku. Alebo označte vaše PDF dokumenty certifikovaným elektronickým podpisom.

Popis modulu

Nadstavba účtovného modulu Účto Plus doplňuje modul Účtovníctvo o ďalšie pokročilé funkcie:

  • PDF elektronické podpisovanie – Funkcia pre elektronické podpisovanie dokumentov, exportovaných certifikátom zo systému do formátu PDF.
  • Viac odpisových plánov – Možnosť vytvorenia ľubovoľného počtu odpisových plánov pre vykazovanie alebo simuláciu odpisov.
  • Hromadná zmena dokladov - hromadná zmena / oprava dátumu, kontrolingových premenných, zaúčtovania, členenia DPH, atď.
  • Cestovné náhrady – doplnenie modulu Kniha jázd a cestovné náhrady o tvorbu a archiváciu cestovných príkazov, vrátane výpočtu stravného a iných náhrad.
  •  Aktívne saldo – interaktívny prehľad o stave a pohyboch saldokontných účtov s možnosťou okamžitých úprav stavu salda priamo v dokladoch, úhradách alebo účtovnom denníku.

Získajte modul Účto plus už dnes

Všetky výhody modulu Účto plus získate za 399 € bez DPH. Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle 249 212 323, prípadne nás kontaktujte prostredníctvom FORMULÁRA.

 

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať.

PRESKÚMAJTE Money S5