Účtovníctvo

Uľahčite si vedenie účtovníctva. Užívajte si prehľadnú evidenciu DPH, jednoducho pripravte kontrolný či súhrnný výkaz. Všetko v základnom module priamo v Money.

Popis modulu

Popri prehľadnej evidencii pokladníc, bankových účtov, pohľadávok, záväzkov a interných dokladov určite oceníte aj množstvo funkcií, ktoré Vám uľahčia a
zrýchlia účtovné činnosti. Povinné priznania DPH, vrátane opravných, nachystáte behom chvíľky a hneď ich on-line pošlete na finančnú správu. Saldo dokážete
bleskovo vyčistiť vďaka rozširujúcemu modulu Aktívne saldo. Uzávierkové operácie vám uľahčí automatické precenenie pokladníc a účtov, pohľadávok a
záväzkov aj záloh. Modul dopĺňa široká ponuka tlačových zostáv vrátane možnosti vlastnej definície účtovných výkazov.

Všetko dôležité na jednom mieste

V účtovnom denníku môžete skontrolovať zdrojové doklady a rovno ich opraviť. Účtový rozvrh dodávame už pripravený, ale môžete si ho sami upraviť a nastaviť si v ňom vlastné účty vrátane cudzojazyčných názvov. Chyby v salde spôsobené preplatkami úhrad odstránite funkciou Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov. Funkcia Vzájomné zápočty za vás zostaví návrh zápočtu neuhradených pohľadávok a záväzkov a pomocou interných dokladov výsledné úhrady hneď zaúčtuje.

Funkcia Vzájomný zápočet vám pre vybranú firmu zobrazí prehľad neuhradených dokladov a tiež samostatne doplní optimálny systém vysporiadania. Môžete uskutočniť aj trojstranný zápočet.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Pohodlná je v Money S4 tiež práca s pokladňou a bankovými účtami. Ich účtovanie vám uľahčí množstvo „vychytávok“. Dva príklady za všetky: Pri úhradách záloh sa automaticky generujú daňové doklady s možnosťou zlučovať úhrady pre potreby kontrolného výkazu DPH. Po uložení faktúry hradenej v hotovosti zase program automaticky vygeneruje pokladničný doklad, pri úhrade kartou interný a pohľadávkový – vyrieši za vás tak
situáciu, kedy je platba síce potvrdená, ale peniaze ešte nedorazili na účet.

S Money S4 tiež ľahko preceníte bankové účty a pokladnice v cudzích menách a uskutočníte uzávierky období bankových účtov a pokladníc. Ako bankové účty
môžete evidovať aj úvery. Program plne podporuje elektronické bankovníctvo – načítanie bankových výpisov a kurzových lístkov alebo odosielanie príkazov k
úhrade a inkasu priamo zo systému je samozrejmosťou.

Urobte si zábavu z čistenia salda

Funkcia Aktívne saldo vám umožní zvoliť ľubovoľný systém triedenia záznamov v účtovnom denníku podľa párovacích znakov. Príslušné doklady, úhrady alebo
záznamy účtovného denníka môžete hneď opraviť a vzápätí si skontrolovať výsledok. Ušetríte tak celé hodiny práce.

V konfigurácii Aktívneho salda si nastavíte počet a poradie úrovní i ďalšie kritéria. Doklady potom môžete priamo na mieste rozúčtovať, opraviť a dokonca aj uhradiť. Výsledná zostava sa dá vytlačiť alebo exportovať do Excelu.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Evidencia DPH a prehľadné tlačové zostavy

V Money S4 si môžete vytvoriť neobmedzené množstvo sadzieb DPH, vrátane nastavenia termínov platnosti. V prípade zmeny DPH program automatick vyberie správnu sadzbu na základe dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia alebo registrácie k DPH daného štátu. V dokladoch môžete zadávať čiastky bez dane aj s daňou, len základ alebo len daň, program ostatné hodnoty dopočíta sám. Spracujete samozrejme aj Reverse Charge.

K vyhľadaniu a oprave chýb v evidencii a zaúčtovaní DPH v Money S4 slúži celý rad kontrolných mechanizmov. Všetky uzávierky, priznania a výkazy DPH vám
program nachystá, doplní do nich dostupné údaje a pripraví export, elektronické podanie a tlač podkladov. Pred dokončením uzávierky vám dokonca ponúkne on-line kontrolu firiem v registroch platcov DPH.

Tvorbu uzávierok DPH vám uľahčí prehľadný sprievodca, ktorý umožní kontrolu a opravu doplnených údajov. Pred dokončením akcie si môžete vytlačiť rôzne kontrolné zostavy. Tiež sa môžete rozhodnúť, či chcete vykonať uzávierku či podať výkaz, alebo uskutočniť obe akcie súčasne.

V tlačových zostavách nájdete pripravené definície rôznych účtovných výkazov v rôznych variantoch. Pokiaľ vám to nebude stačiť, pomocou nástroja Definícia účtovných výkazov si pripravíte akýkoľvek vlastný účtovný výkaz, určený napríklad pre zahraničného majiteľa alebo vnútrofiremný kontroling.

Detailný popis funkcie Aktívne saldo si môžete stiahnuť TU..

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať.

PRESKÚMAJTE Money S5