Zákazky - evidencia projektov

Úspora času, peňazí a energie. Rozširujúci modul Zákazky ponúka všetko, čo potrebujete k zefektívneniu práce na jednotlivých zákazkách od prvotného plánovania až po dohlaď nad rozpočtom projektu a úlohami kolegov.

Popis modulu

Rozširujúci modul Zákazky umožňuje v prostredí Money S4 plánovať priebeh vašich projektov. Vďaka modulu máte vždy na jednom mieste všetky dôležité informácie k danej zákazke a uľahčíte si:

  • zostavovanie plánu a rozpočtu,
  • prideľovanie a plánovanie úloh,
  • vyúčtovanie častí zákaziek,
  • kontrolu rozpočtu po celú dobu trvania projektu.

Vďaka modulu Zákazky sa vám už nestane, že zabudnete započítať prácu na projekte do faktúry alebo že prekročíte stanovený rozpočet.

Jednoduché zostavenie plánu a rozpočtu zákazky

Pri práci s modulom Zákazky si váš projekt zjednodušíte už od začiatku. Pri každej zákazke zostavíte okruh dokladov, ktoré majú do zákazky vstupovať, a naplánujete konkrétne úlohy do kalendára kolegov. Každý vie, na čom má pracovať a kedy je termín splnený.

V konfigurácii zákazky si zvolíte okruh vstupných údajov, z ktorých sa majú počítať plánované a skutočné výnosy a náklady. V tomto prípade do plánovaných nákladov budú vstupovať aktivity a vystavené objednávky.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Ku každej fáze projektu môžete vďaka evidencii objednávkových dokladov naplánovať tiež predpokladané náklady na jednotlivé úlohy a z nich zostaviť celkový rozpočet. Akonáhle budú niektoré úlohy projektu hotové, porovnaním so skutočnými nákladmi získate lepší prehlaď o čerpaní rozpočtu.

Všetky realizované zákazky rozčleníte podľa parametrov, ako sú napríklad skupina, stav, typ alebo kľúč.

Na každej zákazke si môžete zobraziť rozpad vstupných hodnôt, ktoré si výberom stĺpcov a ich poradia môžete ľubovoľne súčtovať. Obyčajným potiahnutím myšou si rozpad „prekreslíte“ na iný systém súčtovania.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Kontrola nákladov na zákazku

Modul Zákazky je previazaný s položkami dokladov, čo vašu prácu ešte viac zjednoduší. Jednotlivé zákazky plánujete na základe dát z Money S4 z kategórií:

  • doklady,
  • katalógy,
  • a cenníky.

Vďaka previazaniu katalógových kariet s typom aktivít si uľahčíte vyúčtovanie danej aktivity, nakoľko má väzbu priamo na pôvodný doklad. Do nákladov tak ľahko premietnete čas, ktorý napríklad kolega z obchodného oddelenia skutočne strávil telefonovaním kvôli projektu.

Vždy presné informácie o rozpočte

Rozpočet je to, o čo pri projekte ide. Preto je modul Zákazky prispôsobený tak, aby ste po celú dobu realizácie projektu mali perfektný prehlaď o dodržiavaní plánovaných výdajov. Kedykoľvek máte možnosť porovnať plánované náklady so skutočnými, zistiť celkové výnosy či zisk.

Aby ste získali ešte podrobnejší prehlaď, nechajte si údaje rozčleniť na jednotlivé doklady. Jednoducho tiež zistíte ziskovosť zákazky v jednotlivých etapách alebo podľa pracovníkov, ktorí sa na nej podieľali.

Modul Zákazky tiež pomôže odhaliť slabiny projektu. Kedykoľvek skontrolujete, na čom zákazka práve „stojí“ a zistíte, čo môžete zlepšiť.

Ku každej zákazke si môžete zostaviť rôzne rozpočty, obchodný a účtovný. Jedným kliknutím potom rozpočet prenesiete do zákazky. Navyše si pre každú položku rozpočtu zobrazíte ľubovoľne štruktúrovaný rozpad vstupných hodnôt.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Získajte prehlaď budúcich výnosov

Každý podnikateľ by rád vedel, ako sa bude firme dariť za rok či päť. Modul CRM ponúka stále aktualizovaný prehlaď predpokladaných výnosov – stačí zadať plánovaný obrat a pravdepodobnosť úspechu. V prepojení s modulom Business Intelligence uvidíte mapu obchodných príležitostí v grafickom spracovaní.

Detailnú dokumentáciu k modulu Zákazky si môžete stiahnuť TU.

Získajte modul Zákazky už dnes

Všetky výhody modulu Zákazky získate za 280 € bez DPH. Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle 249 212 323, prípadne nás kontaktujte prostredníctvom FORMULÁRA.

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať.

PRESKÚMAJTE Money S5