Nasadenie systému

Kto tvrdí, že nasadenie ERP systému musí byť zložité? Nastavili sme efektívny proces, vďaka ktorému vám Money S4 nasadíme
už za 7 dní. Od implementačnej analýzy a nastavenia systému až po zaškolenie vašich zamestnancov a podporu ostrej prevádzky.

Začneme implementačnou analýzou

Na začiatku nasadenia ERP systému stojí implementačná analýza, v rámci ktorej:

  • detailne zanalyzujeme procesy vo vašej firme,
  • zistíme, čo od svojho ERP očakávate a požadujete,
  • navrhneme, ako ERP nastaviť, aby tieto očakávania splnil.

Analýza zaberie spravidla jeden pracovný deň.

Nainštalujeme a prevedieme dáta

V súlade s dohodnutým harmonogramom systém nainštalujeme a pripravíme testovacie prostredie s vzorkou vašich dát, aby sme program otestovali na reálnych dátach a neskôr ho využili aj k zaškoleniu vašich používateľov.

Z iných systémov spravidla využívame podklady vo formáte Excelovských tabuliek, ktoré je možné do systému Money S4 nahrať.

Zaškolíme Vás a nastavíme systém

Po inštalácii a otestovaní systému zaškolíme všetkých kľúčových zamestnancov, ktorí budú s Money S4 pracovať.

V súlade s výstupom implementačnej analýzy program tiež nastavíme: napríklad pripravíme tlačové formuláre a reporty, prepojíme systém s vaším e-shopom alebo nastavíme automatické akcie.

Naše práca nekončí ani ostrým prevodom dát do systému. Podľa dohody zostaneme u vás vo firme kľudne ďalších niekoľko dní, aby sme vám v prípade potreby hneď poradili a pomohli.