Majte prehľad o každej aktivite vo svojej firme

Dostaňte pod kontrolu prácu všetkých svojich zamestnancov. V Money S4 môžete evidovať každý telefonát, každú schôdzku, každý e-mail alebo každú činnosť vašich pracovníkov. Vďaka tomu môžete vyhodnotiť výkonnosť jednotlivých zamestnancov a započítať ich prácu do nákladov zákaziek, aby ste mali prehľad o všetkých priamych nákladoch.

Sledujte všetku aktivitu svojich obchodníkov

Mal váš obchodný konzultant schôdzku s klientom? Volal klient na zákaznícku podporu? Posielali ste e-mail s ponukou? Všetky tieto (a mnohé ďalšie) aktivity môžete v Money S4 evidovať – a mať tak dokonalý prehľad o všetkom, čo sa vo firme deje. Napríklad aj vo forme plánovacieho kalendára.

Vaši obchodníci navyše môžu s Money S4 pracovať aj v teréne. Stačí im len tablet alebo PDA, do ktorého zapisujú svoje schôdzky, evidujú všetky aktivity alebo priamo u zákazníka zadávajú jeho objednávku, aby mal potrebný tovar čo najskôr.

Spočítajte si, či vynaložené úsilie vedie k cieľu

Každý projekt, zákazka alebo obchodný prípad má svoj stav, ktorému odpovedá aj percentuálna pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k realizácii obchodu či k požadovanému cieľu.
Percentuálnu pravdepodobnosť môžete nastaviť podľa svojich znalostí a skúseností v oblasti podnikania. Inú pravdepodobnosť zrejme priradíte dopytu z webu a inú zákazke, kde už jednáte o detailoch projektu.

S pomocou nástroja Business Intelligence potom dokážete z každej takej zákazky zistiť, ako si stoja jednotliví obchodníci – s akou úspešnosťou uzatvárajú obchody alebo či je pre vás daná zákazka zisková. Následne môžete naplánovať konkrétne kroky k zlepšeniu alebo napríklad zmeniť vedenie jednotlivých projektov.

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať

PRESKÚMAJTE MONEY S5