Zefektívnite svoj obchod

Majte dokonalý prehľad o všetkých obchodných prípadoch – od podania prvej ponuky až po vystavenie faktúry. Na každej zákazke v Money S4 môžete sledovať jednotlivé aktivity (napr. telefón, e-mail, schôdzka), hodnotiť ziskovosť a vďaka týmto včasným informáciám prispôsobiť obchodnú stratégiu.

Evidujte obchodné prípady

Na každej zákazke, už od prvotnej obchodnej fázy, si v Money S4 môžete evidovať uskutočnené náklady a plánovať výnosy. Rýchlo tak dokážete vyhodnotiť ziskovosť danej zákazky a porovnať, či skutočné výnosy a náklady odpovedajú tým plánovaným.

Vďaka detailnej evidencii aktivít naviac môžete k obchodnému prípadu kedykoľvek poslať nového obchodníka. Ten sa v projekte zorientuje za pár minút a bude môcť pokračovať rovnako, ako keby bol pri obchode hneď od začiatku

Nastavte správné ceny

Znásobte predaje špeciálnymi akciami alebo zľavami pre najvernejších zákazníkov. V Money S4 jednoducho vytvoríte viac cenníkov. Môžete ich rozdeliť napríklad podľa pobočiek, jednotlivých klientov alebo období v roku.

Zľavy pritom nemusíte nastavovať pre každého klienta alebo pobočku zvlášť. Napríklad pomocou nástroja cenových hladín jednotlivým odberateľom cenovo zvýhodníte tovar, ktorý odoberajú najviac. Na doplnkový tovar môžete zvoliť inú taktiku.

A hlavne – každému zákazníkovi môžete nastaviť spôsob výberu ceny. Program potom u každého tovaru samostatne vyberie tu správnu cenu, ktorá zákazníkovi prináleží.

Chcete mať podnikový systém na mieru?

V Money S5 vám prispôsobíme všetky funkcie a moduly tak, ako ich chcete mať.

PRESKÚMAJTE MONEY S5