Detailné analýzy celej firmy aj jednotlivých oddelení

Či už potrebujete vedieť, ako sa darí firme ako celku, alebo sa len chcete dozvedieť, ako je na tom reklamačné oddelenie z pobočky v Žiline, Money S5 vám poskytne detailnú analýzu každého zamestnanca, každej pobočky, každého oddelenia aj celej firmy. A do analýz vám zahrnieme všetky premenné, ktoré potrebujete.

Majte prehľad o celom holding

Spojte ekonomické výsledky všetkých firiem vo vašom holdingu a zistite, ako si stojí ako celok. S Money S5 prepojíte účtovné výkazy viacerých firiem naraz a získate tak ucelený pohlaď na to, ako sa darí celému holdingu.

Účtovné výkazy holdingu a jednotlivých firiem navyše rýchlo preložíte do cudzieho jazyka, pokiaľ vaša materská spoločnosť sídli v zahraničí.

Rozoberte si výsledky do detailov

Zistite, ako sa darí jednotlivým oddeleniam alebo jednotlivým zamestnancom vo vašej firme. S Money S5 rozoberiete súhrnné ekonomické výsledky a zistíte, ktoré oddelenia a ktorí zamestnanci na nich majú najväčšiu zásluhu.

Na dáta pritom môžete nazerať z rôznych pohľadov. Nemusíte posudzovať len výkon zamestnancov alebo oddelení, ale tiež napríklad jednotlivých dodávateľov, služieb alebo produktov.