Skryť menu
Skryť formulár

Detailné analýzy celej firmy aj jednotlivých oddelení

Či už potrebujete vedieť, ako sa darí firme ako celku, alebo sa len chcete dozvedieť, ako je na tom reklamačné oddelenie z pobočky v Žiline, Money S5 vám poskytne detailnú analýzu každého zamestnanca, každej pobočky, každého oddelenia aj celej firmy. A do analýz vám zahrnieme všetky premenné, ktoré potrebujete.

Majte prehľad o celom holding

Spojte ekonomické výsledky všetkých firiem vo vašom holdingu a zistite, ako si stojí ako celok. S Money S5 prepojíte účtovné výkazy viacerých firiem naraz a získate tak ucelený pohlaď na to, ako sa darí celému holdingu.

Účtovné výkazy holdingu a jednotlivých firiem navyše rýchlo preložíte do cudzieho jazyka, pokiaľ vaša materská spoločnosť sídli v zahraničí.

Rozoberte si výsledky do detailov

Zistite, ako sa darí jednotlivým oddeleniam alebo jednotlivým zamestnancom vo vašej firme. S Money S5 rozoberiete súhrnné ekonomické výsledky a zistíte, ktoré oddelenia a ktorí zamestnanci na nich majú najväčšiu zásluhu.

Na dáta pritom môžete nazerať z rôznych pohľadov. Nemusíte posudzovať len výkon zamestnancov alebo oddelení, ale tiež napríklad jednotlivých dodávateľov, služieb alebo produktov.