Prepojenie ERP Money S5 s ostatnými systémami

Pokiaľ už vo firme máte zavedený rezervačný alebo skladový systém, nemusíte ho kvôli informačnému systému za každú cenu rušiť. Money S5 sa s ním pomocou konektora alebo dátových súborov dokáže prepojiť – a vy potom môžete využívať oba systémy súčasne.

Začleňte ERP do ekosystému svojej firmy

Nevzdávajte sa svojho špeciálneho softvéru alebo vášho výrobného systému. Money S5 sa dokáže prepojiť s vašimi špecifickými programami, či už sa jedná o komerčné aplikácie, alebo váš vlastný vývoj.

Svoju špecifickú agendu ďalej povediete vo vlastnom systéme, ale dôležité dáta sa vám budú automaticky synchronizovať s Money S5. V ňom spracujete účtovníctvo, budete analyzovať obchodné procesy alebo kontrolovať a optimalizovať zásoby na sklade.

Prepojte Money S5 aj so systémami svojich dodávateľov či odberateľov

Money S5 môžete prepojiť aj so systémami vašich dodávateľov či odberateľov. Po zavedení EDI (elektronická výmena dát) výrazne urýchlite prenos obchodných dokumentov, napr. objednávok, dodacích listov alebo faktúr.

Prepojenie Money S5 so systémami tretích strán ale môže byť ešte širšie, aby ste mohli napríklad v reálnom čase kontrolovať dostupnosť zásob tovaru na sklade u dodávateľa.