Systém, do ktorého dáte úplne všetko

Vaši zamestnanci si stále evidujú výkaz svojej práce v Exceli?Nevadí. Tabuľky, grafy, výpočty… všetko preklopíte do Money S5 presne v takom formáte, v akom vám to vyhovuje. V Excelovskom zošite alebo napríklad v XML dokumente.

Evidujte všetku agendu priamo v Money S5

Vaša účtovníčka sa už nemusí prehrabávať v desiatkach výkazov, ktoré jej vaši zamestnanci pošlú. Všetky tabuľky a grafy totiž naimportujete do Money a vaša účtovníčka už následne pracuje len s jedným zdrojom dát.

Keď si napríklad obchodní zástupcovia, konzultanti a servisní technici každý vedie vlastnú evidenciu práce, jednoducho od nich podklady vyberiete, nahráte do Money a odovzdáte účtovníčke. Ušetríte jej tým hodiny práce – a sebe stovky eur.

Majte svoje dáta skutočne kompletné

Importujte dáta z externých zdrojov – napríklad excelových tabuliek alebo faktúr od svojich dodávateľov – a nahrajte ich do svojho informačného systému. Pôjde vám to ľahko, pretože Money S5 príjme akékoľvek dáta vo formáte XML. Napríklad aj z malého softvéru, ktorý ste si vo firme naprogramovali sami.

Takto do Money dostanete všetky dáta, ktoré máte k dispozícii. Manažérske výstupy tak budú ešte presnejšie – a vaše rozhodnutia ešte lepšie a objektívnejšie.