e-Finance

V spoločnosti e-Finance sme Money S4 prepojili s hotelovým a mzdovým systémom.

Spoločnosť e-Finance, a.s., podniká v poisťovníctve, realitách a stavebnom developmente. Pod jej krídla patrí stavebná firma Czech Property Fund, s.r.o. alebo spoločnosť eFi Palace, s.r.o., ktorá prevádzkuje eFi Hotel s viac ako 200 lôžkami a konferenčnou sálou pre 90 hostí v centre Brna. Hotel prešiel v roku 2013 kompletnou rekonštrukciou, na portáli Booking.com má dlhodobo hodnotenia 8.6 a v ponuke širokú škálu služieb. Našou výzvou bolo nájsť pre firmu vhodný nový informačný systém.

Kľúčová požiadavka: prepojenie s externými systémami

V e-Financie mali na nový informačný systém jednu zásadnú požiadavku: musí umožniť prepojenie s existujúcimi systémami, konkrétne hotelovým systémom Fidelio Suite 8 a mzdovým systémom VEMA HR.

„Prepojenie informačného systému s našími súčasnými systémami ako Fidelio alebo VEMA HR bolo pre nás absolútnou nutnosťou. Tejto požiadavke najlepšie vyhovel informačný systém Money S4. "

Ing. Miroslav Pala
zástupca generálneho riaditeľa e-Finance

Riešenie: mostík k prepojeniu s Fideliom a VEMOU

Vývojári Money vytvorili komunikačný mostík, vďaka ktorému zamestnanci e-Finance naďalej využívajú systém Fidelio, no všetky faktúry z neho jednoducho prenášajú do Money S4.

Podobne sa podarilo Money S4 prepojiť aj so systémom VEMA HR pre správu mzdovej a personálnej agendy. Kým z Money chodia do VEMY podklady pre účtovanie miezd, opačným smerom mieria spracované účtovné doklady a doklady pre spracovanie do banky.

Do budúcnosti chcú zástupcovia spoločnosti e-Finance prepojiť Money S4 aj so systémom IIKO, ktorý slúži na automatizáciu stravovacích zariadení. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že aj toto prepojenie sa podarí.

Záver:

„Pre ERP Money sme sa rozhodli, pretože sme nutne potrebovali previazať ERP systém s externými systémami ako Fidelio, IIKO alebo VEMA HR. Tento cieľ sa nám darí plniť a už dnes vidíme, že naše rozhodnutie bolo správne. Ešte síce nie sme na konci cesty, ale verím, že ju úspešne zvládneme."

e-Finance používa

Vema