Farma Pálava

Money S3 vo Farme Pálava zrýchlilo predaj a prinieslo dôležité štatistiky.

Keď Martina Vicanová v roku 2014 založila Farmu Pálava, jej zamestnanci museli vypisovať pokladničné doklady ručne. Zvyšujúce sa tržby však túto farmu na juhu Moravy prinútili k profesionálnejšiemu riešeniu: za najlepšie sa v tej chvíli ukázalo Money S3 a Predajňa S3.

Počiatočný stav: ručné vypisovanie dokladov

Keď Farma Pálava v roku 2014 začínala, stíhala svoje tržby spravovať bez pokladničného systému. Rastúca popularita a s tým aj počet zákazníkov ju prirodzene priviedli k tomu, že takýto stav bol dlhodobo neudržateľný.

„Na farme išlo hlavne o to, aby sme vyzerali profesionálnejšie pred zákazníkmi. Keď si niekto kúpil syry, vypisovali sme mu doklady ručne."

Riešenie: Predajňa S3

Predajňa S3 mala cestu do Farmy Pálava vydláždenú – Martina Vicanová totiž už s programom pracovala v minulosti vo Vínnej galérii. Keď potom zvažovala systém pre farmu v Mikulove, nemusela dlho rozmýšľať.

„Vo Vínnej galérii sme začínali s Money S3, ktoré nám uľahčilo prácu a dalo lepší prehľad o obchode. Pretože sa osvedčilo, ku programu sme pridali aj Predajňu S3. Po založení farmy sme potom prirodzene chceli znova Predajňu. Mali sme s ňou dobré skúsenosti, vedeli sme, že ju ľahko prepojíme s Money S3, a že splní naše požiadavky.“

Ing. Martina Vicanová
majiteľka

Rovnako ako Vínna galéria, aj Farma Pálava si prepojila pokladničný softvér s účtovným programom Money S3 a pri práci využíva modul skladového hospodárstva.

„Chceli sme mať lepší prehľad o tom, aké syry máme na sklade a v akom množstve. A to sa nám podarilo. Teraz vždy presne vieme, ktoré druhy potrebujeme vyrobiť."

Výsledok: rýchlejšia obsluha a presnejšie štatistiky

Zavedenie Predajne S3 sa na farme prejavilo okamžite.

„Kým predtým sme doklady vypisovali ručne, tak teraz to za nás robí systém. Nezdržujeme seba ani zákazníka a pôsobíme oveľa profesionálnejšie.

Navyše máme k dispozícii zaujímavé štatistiky. Jednoducho zistíme napríklad to, koľko sa predáva vína a koľko syrov, aké produkty idú viac na odbyt cez víkendy alebo kedy na farmu mieri najviac zákazníkov."

Prechod na Predajňu S3 bol navyše extrémne rýchly, celá implementácia trvala iba tri týždne.

Záver: vďaka Predajni máme dosť času na rast

„Systém nám výrazne uľahčuje prácu. Máme k dispozícii údaje o predaji jednotlivých produktov a predaj je oveľa rýchlejší, prehľadnejší a jednoduchší. Záujem o regionálne potraviny navyše rastie, preto je pre nás také uľahčenie práce dôležité.

Môžeme tak v pokoji uvažovať o rozšírení nášho sortimentu. Chceli by sme začať pripravovať vlastné klobásky. A vďaka Predajni a Money S3 sa môžeme v pokoji sústrediť na naše budúce plány.“

Farma Pálava používa