Účtovný a daňový servis

Superodpočet – nástroj na financovanie inovatívnych projektov

Superodpočet na výskum a vývoj (ďalej „VaV„) je strategický nástroj financovania inovácií, upravený zákonom o dani z príjmu právnických osôb č. 595/2003 Z. z., § 30c, ktorý umožňuje určité výdavky (náklady) odpočítať od daňového základu druhýkrát. Prostredníctvom tejto daňovej úľavy je možné ušetriť významné finančné prostriedky každý rok. Z každých 100 000 € investovaných do projektov výskumu a vývoja  je možné získať  21 000 € po splnení legislatívnych požiadaviek. Tento legislatívny nástroj je možné využívať na Slovensku od 1.1.2015.

Solitea Slovensko sa pripravuje na eKasu

Od 1. apríla začne platiť pre podnikateľov nová legislatívna povinnosť eKasa. Ide o online pripojenie na systém Finančnej správy SR, ktoré má pomôcť štátu zvýšiť transparentnosť pri výbere daní. Elektronické registračné pokladnice (ERP) sa tak zmenia na on-line registračné pokladnice (ORP). V praxi to znamená, že každá elektronická pokladnica bude odosielať pokladničné doklady online na Finančnú správu.

Zavedenie eKasy sa týka 230-tisíc pokladníc

Podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice (ERP) sa musia povinne online napojiť na systém finančnej správy – eKasa. Od 1.apríla 2019 sa do systému eKasa zapoja všetky nové prevádzky s novými pokladnicami. Od 1. júla sa musia online pripojiť zvyšní podnikatelia so svojimi registračnými pokladnicami.

Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné od 1.1.2019

Podnikatelia, zamestnávatelia, ale aj živnostníci sa musia v roku 2019 pripraviť na niekoľko podstatných zmien, ktoré začínajú platiť od 1.1.2019. Tak ako každý rok, aj v roku 2019 sa mení zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie zákony, ktoré majú vplyv na zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení.

On-line eKasa štartuje v apríli 2019: aké zmeny prinesie?

Podnikateľov čaká novinka – online odosielanie bločkov na servery Finančnej správy. Zákon o eKase schválil parlament 4.12.2018. Prečítajte si, čo všetko potrebujete o prechode na eKasu vedieť a ako vám s tým vieme pomôcť.

Zmeny odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019

S príchodom nového roka prichádza aj mnoho zmien a noviniek v legislatívnej oblasti. Tie sa každoročne týkajú aj odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne. Zhrnieme si, aké zmeny nastávajú od nového roka a koľko si budú musieť živnostníci na odvodoch priplatiť.

5 dôvodov prečo sa firmám oplatí posunúť termín daňového priznania

Odložiť platenie daní na neskôr a podať daňové priznanie namiesto 31. marca až 30. júna je rozhodnutie, ktoré robí stále viac živnostníkov a firiem. Komu sa však oplatí a komu neoplatí termín podania daňového priznania posunúť? Pozreli sme sa na výhody aj nevýhody, ktoré z odkladu termínu plynú.

Aktuality

06.03.2019

Zloženie poradnej komisie a ustanovenie ich členov súdom v roku 2019

Podľa zákona č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, poradnú komisiu tvorí predseda, zástupca ministerstva financií a zástupca príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, pričom po vzájomnej dohode za každého z nich budú v poradnej komisii dvaja z

05.03.2019

Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2018 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí

Pri zamedzení prípadného dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v ČR je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 22 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR.

04.03.2019

Uplatňovanie daňového výdavku zamestnávateľa pri poskytovaní ubytovania zamestnancom v roku 2019

Zákon o dani z príjmov, novelizovaný v decembri 2018 aj zákonom o ERP, priniesol za účelom podpory mobility pracovnej sily v čase jej všeobecného nedostatku, podporu na strane zamestnancov a zamestnávateľov pri poskytovaní nepeňažného plnenia vo forme ubytovania zo strany zamestnávateľov svojim zame

03.03.2019

Sociálne zabezpečenie slovenských občanov v súvislosti s Brexitom v roku 2019

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie sa viacerí slovenskí občania obrátili na Sociálnu poisťovňu a zaujímali sa o to, ako to bude s ich sociálnym zabezpečením. Sociálna poisťovňa môže v tejto veci informovať len na základe všeobecne dostup

28.02.2019

Novela zákona o dani z príjmov od 1.4.2019

V závere roka 2018 bola prijatá aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň dvojnásobok sumy 22,17 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku.

27.02.2019

Zoznam nezávislých osôb v roku 2019

Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, ktorá vedie zoznam nezávislých osôb, mená a priezviská troch osôb, ktoré môžu byť členmi poradnej komisie. Tieto osoby musia byť kompetentné, nezávislé, bezúhonné, nestranné a mať dobrú povesť.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close