Školenia Money S3

Nestrácajte čas hľadaním toho, čo a ako sa v našich systémoch robí. Vyberte si z ponuky školení a my vás naučíme všetko čo k Money S3 potrebujete vedieť.

Sklad, objednávky, faktúry v Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Školenie je určené pre používateľov, ktorí ovládajú základnú orientáciu Money S3, resp. používateľov, ktorí absolvovali školenie „Začíname v Money S3“. Na školení vás naučíme používať zložené karty, prejdeme procesom evidencie skladových položiek, ukážeme si funkcionalitu hromadných operácií ako sú hromadné zmeny cien a definícií skladových kariet. Súčasťou školenia je ukážka a ozrejmenie procesu skladovej inventúry. Prejdeme cez proces vystavovania ponúk a objednávok a následne vám ukážeme proces fakturácie, prácu s dodacími listami a skladovými dokladmi. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre mierne pokročilých Cena 54,50 EUR Osnova školenia: Sklady, skupiny a skladové karty (nastavenie agendy, založenie skladu, používanie skladových skupín, skladové karty, cenotvorba) skladové doklady Tlačové zostavy skladu Hromadné operácie na sklade Skladové inventúry Ponuky, objednávky Počas školenia budete mať k dispozícii počítač, takže si budete môcť ihneď vyskúšať všetky postupy a poriadne si ich osvojiť. Rezervácia školenia

0

Podvojné účtovníctvo II. v Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Školenie je určené pre používateľov, ktorí absolvovali školenie Podvojné účtovníctvo I., ale aj pre účtovníkov a firmy, ktoré sa chcú zdokonaliť v evidencii svojho podvojného účtovníctva a to hlavne v oblastiach evidencie majetku, leasingového majetku, efektívneho riešenia zálohových faktúr, vzájomných zápočtov. Na školení vás naučíme aj ako uzavrieť účtovný rok v podvojnom účtovníctve, ako pracovať s účtovnými výkazmi a homebankingom. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre pokročilých Cena 54,50 EUR Osnova školenia: Majetok Leasingový majetok Efektívne riešenie evidencie zálohových faktúr Efektívne riešenie vzájomných zápočtov Režim prenesenia daňovej povinnosti Reverse charge Účtovné analýzy a Účtovné zostavy Homebanking Uzávierkové operácie a počiatočné stavy Uzávierka roka Počas školenia budete mať k dispozícii počítač, takže si budete môcť ihneď vyskúšať všetky postupy a poriadne si ich osvojiť. Rezervácia školenia

0

Podvojné účtovníctvo I. v Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Školenie je určené pre začínajúcich používateľov, účtovníkov a ekonómov, ktorí si chcú osvojiť znalosti ako založiť a nastaviť novú agendu a účtovný rok, ako sa orientovať v zoznamoch ako je účtovná osnova, predkontácie, členenia DPH, ako pracovať s pokladnicami a bankovými účtami od ich vytvorenia až po úhrady. Na školení vás naučíme ako správne prijímať a vystavovať faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a interné doklady, ako viesť pokladnicu a banku v cudzej mene, úhrady faktúr v cudzej mene. Na záver školenia vám ozrejmíme tlačové zostavy ako napríklad Hlavná kniha, súvaha, výsledovka, Priznanie k DPH a pod. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre mierne pokročilých Cena 54,50 EUR Osnova školenia: Vytvorenie a nastavenie novej agendy a účtovného roka Základné účtovné zoznamy Zoznam bankových účtov a pokladní Práca s adresárom Vystavené a prijaté faktúry Pokladničné a bankové doklady Ostatné záväzky a pohľadávky Interné doklady Práca s cudzími menami Dôležité tlačové zostavy Počas školenia budete mať k dispozícii počítač, takže si budete

0

Mzdy a personalistika v Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Školenie je určené pre účtovníkov vašej spoločnosti. Je v ňom podrobne popísaná problematika spracovania a zaúčtovania miezd v programe. Vstupným predpokladom pre úspešné absolvovanie kurzu je orientácia v legislatíve miezd a personalistiky, spolu so základnou orientáciou v programe Money S3, ktorú získate na školení „Začíname v Money S3“. Na školení si ukážeme všetko od správneho nastavenia legislatívy v programe, vytvorenie zamestnanca, mzdy a vyúčtovanie miezd spolu so zaúčtovaním záloh. Naučíme vás ako správne podávať elektronické podania do poisťovní a prejdeme si tlačové zostavy dostupné v programe Money S3. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre mierne pokročilých Cena 54,50 EUR Osnova školenia: Nastavenie agendy a modulu miezd Evidencia inštitúcií v adresári Práca so zamestnancami Spracovanie miezd Dôležité tlačové zostavy Zaúčtovanie miezd a vytvorenie príkazu na úhradu Počas školenia budete mať k dispozícii počítač, takže si budete môcť ihneď vyskúšať všetky postupy a poriadne si ich osvojiť. Rezervácia školenia

0

Jednoduché účtovníctvo v Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Školenie je určené pre používateľov – účtovníkov, ktorí účtujú v Money S3 v systéme jednoduchého účtovníctva. Cieľom školenia je ukázať a naučiť užívateľa, ako si správne založiť novú agendu a účtovný rok, ako využívať a tlačiť peňažný denník. Ukážeme si prácu s pokladnicami a bankovými účtami, adresárom, fakturáciou a prácu s cudzími menami. Na záver školenia si prejdeme priznanie DPH a uzavretie roka. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre začiatočníkov a mierne pokročilých Cena 54,50 EUR Osnova školenia: Vytvorenie a nastavenie novej agendy a účtovného roka Základné účtovné zoznamy Zoznam bankových účtov a pokladní Práca s adresárom Vystavené a prijaté faktúry Reverse charge Pokladničné a bankové doklady Práca s cudzími menami Evidencia DPH Uzávierka roka Počas školenia budete mať k dispozícii počítač, takže si budete môcť ihneď vyskúšať všetky postupy a poriadne si ich osvojiť. Rezervácia školenia

0

Efektívne s Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Chcete vedieť pracovať s Money S3 efektívne a mať lepšie výsledky pri menšom úsilí? Potom práve pre vás je školenie „Efektívne v Money S3“. Naučíme vás pracovať napríklad s automatizáciou procesov, vyhľadávaním medzi stĺpcami a rýchlymi prenosmi dát. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre mierne pokročilých Cena 54,50 EUR Osnova školenia: Nastavenie práv používateľom Money S3 Nastavenie programu pre rýchlu tvorbu dokladov Nastavenie odosielania mailov z programu Automatické akcie – zaslanie automatického e-mailu po vystavení dokladu Periodická fakturácia – jednoduché pravidelné fakturovanie Vyhľadávanie, filtrovanie a označovanie dokladov pre hromadné operácie a rýchlu orientáciu v nich Šetrenie času a peňazí vďaka elektronickému podpisovaniu dokladov Nepredávajte neplatičom – kontrola neuhradených dokladov Čo ak niekto nezaplatil – upomienky a penalizácie S3 Automatic – automatizovanie pravidelných operácií Hodnotenie predaja vďaka skladovým analýzam Obraty a sledovanie peňazí pomocou účtovných analýz Počas školenia budete mať k dispozícii počítač, takže si budete môcť ihneď vyskúšať všetky postupy a poriadne si ich osvojiť. Rezervácia školenia

0

Začíname v Money S3

22. 03. 2019  Téma: Školenia Money S3, Vzdelávanie Solitea

Školenie je zamerané na získanie základných znalostí a postupov práce v programe Money S3. Začneme založením agendy, nastavením parametrov agendy a účtovného roku. Naučíme vás pracovať so zoznamami ako sú číselné rady, bankové účty a pokladnice. Osvojíte si prácu s adresárom, získate základy fakturácie a skladového hospodárstva. Dĺžka školenia 9:00 – 15:00 h Úroveň pre začiatočníkov Cena 49 EUR Osnova školenia: Zoznámte sa s programom Money S3 Vytvorenie a nastavenie novej agendy a účtovného roka Základné zoznamy a číselníky, ktoré budete potrebovať Práca s adresárom Úvod do práce so skladom Fakturácia Počas školenia budete mať k dispozícií počítač, tak si budete môcť ihneď vyskúšať všetky postupy a poriadne si ich osvojiť. Rezervácia školenia

0

Obľúbené články

Vzdelávanie Solitea

Školenia
Money S3
Vyberte si z ponuky školení a my vás naučíme všetko čo k Money S3 potrebujete vedieť.
Školenia ERP Money
Využite ponuku našich školení, ktoré vás naučia efektívne pracovať v ekonomických a informačných systémoch Money S4 a Money S5.
Všetky školenia

Slovník pojmov

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

eBook plný rád z praxe

Ako vybrať ekonomický a informačný systém

ebook-img