Skryť menu
Skryť formulár
  • Domov > Školenia ERP Money

Školenia ERP Money

Uzávierka roka na prechod na nové účtovné obdobie v Money S4

22. 03. 2019

Na školení vám ukážeme postup práce a vykonanie prepočtov pred samotným uzavretím účtovného roku, odvolanie uzávierky roku a jej opätovné vykonanie spolu s navádzaním počiatočných stavov. Zároveň vás naučíme, ako správne vypárovať saldo a krížové kontroly účtovania. Účtovníci sa oboznámia s odporúčanými krokmi správneho založenia a nastavenie nového účtovného roka. Úroveň pre mierne pokročilých Cena […]

0

Účtovníctvo a fakturácia v Money S4 a Money S5

22. 03. 2019

Školenie je určené pre účtovníkov a pracovníkov ekonomických oddelení. V rámci školenia preberieme vytváranie jednotlivých účtovných prípadov, pokladnicu, banku, interné doklady, príkazy k úhrade, účtovný denník, homebanking, až po evidenciu majetku, odpisov, tlačové zostavy a uzávierky. Predpokladom pre úspešné absolvovanie kurzu je základná znalosť práce na PC v prostredí Windows a základná znalosť práce v […]

0

Sklad, odbyt, fakturácia v Money S4 a Money S5

22. 03. 2019

Školenie je určené pre pracovníkov odbytu, obchodníkov, skladníkov, predajcov a všetkých, ktorí potrebujú naplno využívať sklady v ERP Money s nadväznosťou na fakturáciu, systém objednávok, rezervácií a ponúk. Absolvent získa ucelený prehľad o nastavení skladového systému, vytvorení štruktúry skladovej evidencie, práci s cenníkmi, cenovými hladinami a zľavami, využívaní previzanosti jednotlivých častí pri vytváraní skladových dokladov […]

0

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

26. 10. 2020
Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca
26. 10. 2020
Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL
26. 10. 2020
Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Minikurz online

Buďte
pri tom