• Domov > Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Služobná cesta sa môže kvôli jedlu a benzínu dosť predražiť. Ak však cestujete pracovne, má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť vám cestovné náhrady. Vysvetlíme vám, koľko dostanete za pohonné hmoty a kedy máte nárok na preplatenie stravy a ďalších nákladov.

Tuzemské a zahraničné stravné: ako sa počíta

30. 06. 2022 

Čo majú spoločné služobná cesta do Košíc a zahraničná cesta do Londýna? Pri oboch cestách vzniká zamestnancovi nárok na stravné, a to za predpokladu, že na služobnej ceste strávi zákonom stanovený počet hodín. Pokiaľ ste v pozícii zamestnávateľa, musíte zamestnancom vyplatiť stravné. Pripravili sme pre vás zhrnutie zákonov a opatrení pre tuzemské a zahraničné stravné. Ako ho správne počítať, krátiť či skombinovať si prečítate v nasledujúcom článku.

Štítky: Cestovné náhrady

3

Cestovné náhrady v roce 2021: ako vypočítať diéty a stravné

08. 06. 2021 

Pri pracovných cestách v tuzemsku aj do zahraničia máte podľa zákona č. 283/2002 Z. z. nárok na cestovné náhrady. Prečítajte si, na akú výšku stravného si môžete uplatniť a aké náhrady dostanete za použitie vlastného auta v roku 2021.

Štítky: Cestovné náhrady

37

Cestovné príkazy: načo slúžia a ako ich vyplniť

06. 06. 2021 

Cestovný príkaz vypĺňate so svojim zamestnancom vo chvíli, kedy ho posielate na služobnú cestu mimo jeho obvykle miesto práce. Na základe tohto dokumentu má zamestnanec právo na stravné a ďalšie cestovné náhrady. Slúži tiež ako doklad o tom, kde sa zamestnanec v pracovnej dobe nachádzal, napr. kvôli riešeniu pracovných úrazov.

Štítky: Cestovné náhrady

17

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

31. 03. 2023
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti – štvrťročné
31. 03. 2023
Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podanie oznámenia o tejto skutočnosti správcovi dane – ročné
31. 03. 2023
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov