odstupné

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné?

17. 08. 2021 

Zmiernenie finančného dopadu na zamestnenca, ktorému končí pracovný pomer môže pomôcť odstupné. Za akých podmienok vzniká nárok na odstupné? Závisí od spôsobu ukončenia pracovného pomeru a dĺžky trvania pracovného pomeru. Na ďalšie podmienky sa pozrieme viac v článku. Základnou podmienkou je dôvod ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou v prípadoch, ktoré špecifikuje Zákonník práce. Doba […]

Štítky: odstupné, ukončenie pracovného pomeru

1

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

27. 09. 2021
Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní – mesačné
27. 09. 2021
Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní – mesačné
27. 09. 2021
Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami