odstupné

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné?

17. 08. 2021 

Zmiernenie finančného dopadu na zamestnenca, ktorému končí pracovný pomer môže pomôcť odstupné. Za akých podmienok vzniká nárok na odstupné? Závisí od spôsobu ukončenia pracovného pomeru a dĺžky trvania pracovného pomeru. Na ďalšie podmienky sa pozrieme viac v článku. Základnou podmienkou je dôvod ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou v prípadoch, ktoré špecifikuje Zákonník práce. Doba […]

Štítky: odstupné, ukončenie pracovného pomeru

154

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

17. 04. 2023
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
17. 04. 2023
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
17. 04. 2023
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami