TaxEdit: Vlastnosti programu na daňové tlačivá

Hlavné výhody programu

Pohodlné vyplňovanie v prostredí originálnych formulárov

 • Údaje sú zadávané do obrazovkových šablón, ktoré verne zobrazujú reálne formuláre. Navyše s kontrolami i automatickými výpočtami, sprievodcami komentujúcimi jednotlivé kroky, kontextovou pomocou k programu i k jednotlivým vyplňovaným formulárom.

Elektronické podávanie dokumentov

 • Program umožňuje elektronické podávanie dokumentov na portáli finančnej správy SR a priamo cez aplikáciu eDANE (obsahuje exportné/importné filtre pre všetky najnovšie priznania, ktoré je možné elektronicky podať) a je pripravený pre zabezpečenie dokumentov elektronickým podpisom. Viac informácií tu.

Výpočty záloh a preddavkov

 • Program vypočíta preddavkové a zálohové platby pre daňovníkov s prehľadným platobným kalendárom.

Zobrazovanie priebežných údajov

 • Tzv. sledovače zobrazujú v jednotlivých priznaniach daňový základ a vypočítanú daňovú povinnosť po každej zmene údajov v príslušnom priznaní. Možnosť pridať vlastné sledovače, kde vidíte ako zmena na jednom riadku ovplyvňuje zmenu na iných riadkoch, ktoré môžu byť napr. na inej strane a tak sa nemusíte medzi stranami presúvať.

Vľavo otvorené formuláre, v strede obsah formulára, vpravo samotný formulár. Hore lišta s príkazmi a posunom po formulári, dole zobrazovanie priebežných údajov. Samozrejme šírka a viditeľnosť je voliteľná.

Rozpisové (sumárne) stránky

 • Ľubovoľné pole vo formulároch je možné doplniť rozpisovou prílohou s automatickým prenosom sumárnych výsledkov rozpisu.

Jazykové verzie

 • Niektoré formuláre umožňujú ich zobrazenie a tlač v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Vytváranie dokumentov ich odvodením z iných

 • Napr. vytvorenie opravného alebo dodatočného daňového priznania z už vytvoreného riadneho priznania alebo Príkaz na úhradu vytvorený priamo z Daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Aktívne prepojenie formulárov

 • Formuláre vzniknuté odvodením z iných sú trvale prepojené so svojími zdrojmi. Zmeny v pôvodnom formulári vyvolajú ponuku na premietnutie zmenených údajov do prehľadov.

Automatizované prepojenie s Money S3

 • Pre plnenie údajov do základných účtovných výkazov a daňových priznaní priamo z dát Money S3. Viac v dokumentácii tu.

Kartotéka klientov

 • Evidencia daňovníkov fyzických i právnických osôb a k nim jednotlivé kontaktné osoby, bankové účty, spracované dokumenty, vrátane správy skenovaných dokumentov.

Kartotéka vozidiel

 • Program umožňuje evidenciu väčšieho množstva vozidiel. Na základe zadaných údajov o vozidlách vie na pár kliknutí myšou vytvoriť automaticky kompletné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel príp. potrebné prílohy a prehľadové zostavy pre jednotlivé úrady.

Viacstupňové triedenie

 • Možnosti kombinácií viacnásobného triedenia a filtrovania. Možnosť zobraziť len určité druhy daní, len určené zdaňovacie obdobia, len určité dokumenty, atď.

Hlavné podporované formuláre

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (aj anglicky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky)
 • Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky, s možnosťou importu z Excelu)
 • Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky, s možnosťou importu z Excelu)
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (s automatickým vygenerovaním z databázy vozidiel)
 • Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 • Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (aj anglicky a nemecky)
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (aj anglicky a nemecky)
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave PÚ
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre neziskové organizácie
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky pre neziskové organizácie
 • Poznámky k účtovnej závierke pre neziskové organizácie
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave JÚ
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch pre neziskové organizácie
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
 • Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) (s možnosťou importu z Excelu)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) (s možnosťou importu z Excelu)
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, DPH a daň z poistenia
 • Žiadosť o registráciu k dani z pridanej hodnoty pre tuzemské osoby
 • Žiadosť o registráciu k dani z pridanej hodnoty pre zahraničné osoby
 • Prihláška k registrácii FO
 • Prihláška k registrácii PO
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Spotrebná daň z elektriny

* Všetky daňové priznania majú svoj archív od r. 2001, aktuálne tlačivá sú tučným písmom
** Formuláre podporujúce XSD šablóny FR SR je možné importovať vo formáte XML do TaxEditu

Kam ďalej?

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close