Daň z pridanej hodnoty

Január 2019

 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z pridanej hodnoty (1)
 3. Daň z príjmu fyzickej osoby (2)
 4. Daň z príjmu právnickej osoby (3)


Aktuality

21.01.2019

Nový spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov pre príjemcov investičnej pomoci v roku 2019

V novom zákone o regionálnej investičnej pomoci medzi formami investičnej pomoci však stále zostáva aj úľava na dani z príjmov, ktorá je upravená v § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

20.01.2019

Daňové a colné dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v roku 2019

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo opustiť Európsku úniu podľa postupu stanoveného v článku 50 Zmluvy o Európskej únii a 30. marca 2019, 00:00 h SEČ sa má stať treťou krajinou.

17.01.2019

Zdaňovanie ubytovacích služieb daňou z pridanej hodnoty od 1.1.2019

Zákonom č. 323/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. 1. 2019 zavádza znížená sadzba dane 10 % na ubytovacie služby uvedené v kóde 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA1, ktoré do 31. 12. 2

15.01.2019

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania v roku 2019

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca, umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie, umožniť mu prístup k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odb

14.01.2019

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň daňovníkom dane z príjmov fyzickej osoby závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa znenia ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eu

13.01.2019

Zavedenie dane z poistenia a jej vplyv na základ dane z príjmov od 1.1.2019

Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa súčinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close