Daň z pridanej hodnoty

Január 2019

 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (2)
 3. Daň z pridanej hodnoty (7)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (7)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (9)
 6. Daň zo závislej činnosti (1)
 7. Odvody (3)


Aktuality

11.04.2019

Dodatočné daňové priznanie SZČO a vplyv na sociálne poistenie v roku 2019

Ak samostatne zárobkovo činná osoba po termíne na podanie daňového priznania zistí, že jej daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane, podáva dodatočné daňové priznanie. Na základe dodatočného daňového priznania sa môže zmeniť výška dosiahnutých príjmov SZČO.

10.04.2019

Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy a jeho priebeh v roku 2019

Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu, ktorý je rezidentom, podanú ministerstvu financií. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy možno podať do troch rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý vedie k sporne

08.04.2019

Povinnosti SZČO pri práci v Európskej únii v roku 2019

Ak chce živnostník pracovať v niektorej z krajín Európskej únie, môže v oblasti sociálneho poistenia postupovať dvojakým spôsobom. Buď ukončí alebo pozastaví svoje pôsobenie na Slovensku a odhlási sa zo sociálneho poistenia v Sociálnej poisťovni, alebo požiada o tzv. inštitút vyslania na prácu v kra

07.04.2019

Technické zhodnotenie verejného subjektu súvisiace s energetickým zhodnotením majetku v roku 2019

V zákone o dani z príjmov bola doplnená definícia technického zhodnotenia, ktorým sa rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre

04.04.2019

Rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia v roku 2019

Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa dohodnú na riešení spornej otázky do šiestich mesiacov po oznámení stanoviska komisie pre riešenie sporov. Pričom sa môžu dohodnúť na vyriešení spornej otázky aj odchylne od stanoviska komisie pre riešenie spo

02.04.2019

Poistné SZČO počas poberania materskej dávky v roku 2019

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce matky živnostníčky, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, že počas poberania materskej dávky nemusia platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie. V tomto období sa na ne vzťahuje inštitút tzv. vylúčenia platenia poistného.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close