Daň z príjmu fyzickej osoby

Január 2019

 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od „držiteľa“ podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2018 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2018 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (2)
 3. Daň z pridanej hodnoty (7)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (7)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (9)
 6. Daň zo závislej činnosti (1)
 7. Odvody (3)


Aktuality

13.02.2019

Novela zákona o dani z príjmov od 1.2.2019

Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.

06.02.2019

Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného mení spôsob výpočtu koeficientu podľa § 50 zákona o DPH, ktorý platiteľ používa pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú

05.02.2019

Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia v roku 2019

Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu podanú ministerstvu financií. Žiadosť musí byť podaná najneskôr do troch rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý vedie k spornej otázke, a to aj vtedy, ak dotknutý daňový subjekt uplatňuje opravné prostr

04.02.2019

Registrácia zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019

Obrat pre účely zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2019 rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42 zákona o DPH.

03.02.2019

Nová úľava na dani z príjmov pre sociálne podniky od 1.1.2019

Zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh podnikov sociálny podnik, ktorý tento štatút získava po registrácii, keď sa rozoznáva buď sociálny podnik verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

24.01.2019

Účtovníctvo pre malé podniky a mikropodniky z pohľadu EÚ v roku 2019

Zostavovanie ročných účtovných závierok nie je iba právnou povinnosťou, ale slúži najmä na sledovanie finančného zdravia podniku prostredníctvom presného monitorovania príjmov a výdavkov. Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v EÚ, musia bez ohľadu na svoju veľkosť pripraviť súbor finanč

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close