Daň z príjmu právnickej osoby

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

November 2018

December 2018

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (15)
 3. Daň z pridanej hodnoty (48)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (46)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (48)
 6. Spotrebná daň z elektriny (15)
 7. Spotrebná daň z liehu (35)
 8. Spotrebná daň z minerálneho oleja (14)
 9. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (23)
 10. Spotrebná daň z uhlia (11)
 11. Spotrebná daň zo zemného plynu (11)


Aktuality

11.12.2018

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2019

Novela opatrenia definuje nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. oenergetickej efektívnosti aozmene adoplnení niektorých zákonov.

10.12.2018

Princíp nezávislého vzťahu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v roku 2019

Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach.

09.12.2018

Index daňovej spoľahlivosti pre daňové subjekty v roku 2019

Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Finančná správa začne rozposielať daňovým subjektom oznámenia o pridelení benefitov. Takéto oznámenia finančná správa zašle v zmysle zákona iba svojim klientom, ktorí splnili kritériá a stali sa spoľahlivými daňovými subjektami.

27.11.2018

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

26.11.2018

Kontrolované zahraničné spoločnosti od 1. januára 2019

Novelizáciou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1. januára 2019 zavádzajú pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti. Jedná sa o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou právnickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

25.11.2018

Zmluva o pôžičke medzi firmami podľa Občianskeho zákonníka

S. r. o. môže sinou s. r.o. uzavrieť zmluvu opôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka. Musia sa však na poskytnutí pôžičky výslovne dohodnúť. Predmetom pôžičky môžu byť peniaze alebo rôzne hnuteľné veci. Zmluva opôžičke sa môže uzavrieť aj vústnej forme, vhodnejšie však je jej uzavretie vpísomnej f

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close