Daň z príjmu právnickej osoby

Január 2019

 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od „držiteľa“ podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia za rok 2018 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2018 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (2)
 3. Daň z pridanej hodnoty (7)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (7)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (9)
 6. Daň zo závislej činnosti (1)
 7. Odvody (3)


Aktuality

21.02.2019

Zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníctvom poradnej komisie v roku 2019

Žiadosť o zriadenie poradnej komisie podáva ministerstvu financií písomne do 50 dní od doručenia rozhodnutia alebo od doručenia oznámenia, že sa vzájomná dohoda nedosiahla.

19.02.2019

Výnimka profesionálneho športovca z platenia poistného na sociálne poistenie do 31.12.2021

Ak má teda športovec so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, tento športovec zatiaľ nemá postavenie zamestnanca vo vzťahu k sociálnemu poisteniu.

18.02.2019

Uplatňovanie daňových odpisov majetku využívaného na poskytovanie praktického vyučovania v roku 2019

Zákonom č. 209/2018 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov sa súčinnosťou od 1. septembra 2018 z dôvodu právnej istoty spresňuje rozsah nákladov zamestnávateľa, ktoré možno u neho uznať za daňový výdavok, ak poskytuje praktické vyučovanie, resp. je zapojený v systéme duá

17.02.2019

Otázky a odpovede k uplatňovaniu zákona o dani z poistenia v roku 2019

Daň z poistenia je upravená v článku I zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Cieľom zavedenia dane z poistenia je nahradenie 8 %-ného odvodu z prijatej časti poistného z neživotného poistenia podľa zákona č. 39/

13.02.2019

Novela zákona o dani z príjmov od 1.2.2019

Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.

06.02.2019

Výpočet koeficientu podľa § 50 zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného mení spôsob výpočtu koeficientu podľa § 50 zákona o DPH, ktorý platiteľ používa pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close