Spotrebná daň zo zemného plynu

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

 • - Spotrebná daň zo zemného plynu: Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet

November 2018

December 2018

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (14)
 3. Daň z pridanej hodnoty (45)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (45)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (47)
 6. Spotrebná daň z elektriny (13)
 7. Spotrebná daň z liehu (32)
 8. Spotrebná daň z minerálneho oleja (14)
 9. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (21)
 10. Spotrebná daň z uhlia (10)
 11. Spotrebná daň zo zemného plynu (10)


Aktuality

06.11.2018

Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch EÚ v roku 2018

Vo vykonávacom Nariadení Rady EÚ č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty je v článku 18 ods. 1 písm. a) vymedzené, že pokiaľ poskytovateľ (dodávateľ) nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberat

05.11.2018

Závislá osoba a rôzne druhy prepojenia osôb v roku 2018

Závislou osobou je blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, alebo osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec amanžel, pričom iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom

04.11.2018

Podávanie daňového priznania k DPH pri zjednodušenom režime jednotného kontaktného miesta Mini One Stop Shop v roku 2018

Zdaniteľná osoba registrovaná a využívajúca osobitnú úpravu Mini One Stop Shop je povinná predložiť elektronicky daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či skutočne poskytovala telekomunikačné služby, služby rozhlasov

01.11.2018

Zvýšenie počtu výplatných termínov nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne v roku 2018

Pobočky Sociálnej poisťovne vyplácajú nemocenské dávky mesačne pozadu, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou, spravidla okolo 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca.

30.10.2018

Odhalenie možných chýb v zaslanom kontrolnom výkaze k DPH a spôsob ich opravy v roku 2018

Finančné riaditeľstvo SR od októbra 2014 poskytuje neplatenú službu, ktorej obsahom je upozornenie platiteľov DPH na niektoré možné chyby, ktoré urobili pri vyplňovaní kontrolného výkazu podaného za príslušné zdaňovacie obdobie.

28.10.2018

Materská účtovná jednotka podľa zákona o účtovníctve v roku 2018

Materskou účtovnou jednotkou sa na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve rozumie účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, štátnym podnikom, družstvom alebo účtovnou jednotkou verejnej správy a má rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoločnosťou.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close