3 tipy ako ušetriť na daniach legálne

Solitea Slovensko | 16. 02. 2017

V utorok 7. februára sa v kongresovom centre Technopol v Bratislave uskutočnil seminár na tému legálnej optimalizácie daní. Daňový poradca Ing. Milan Kúdela z kancelárie Ginall & Robinson postupne prešiel niekoľko okruhov, ktoré môžu daňovým subjektom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Odborný seminár - Ako legálne ušetriť na daniach

Celá konferencia sa niesla v duchu bohatej odbornej diskusie. Účastníkom dala množstvo tipov a námetov na legálnu optimalizáciu daní. My pre vás vyberáme 3 tipy pre legálne zníženie základu dane:

  1. Správne určenie daňového domicilu
  2. Načasovanie technického zhodnotenia majetku
  3. Zamestnanecká súťaž a oslobodenie od daní a odvodov

Správne určenie daňového domicilu

Platí zásada, že dane sa platia v krajine daňového domicilu t. j. v krajine kde má daňovník stály pobyt a stredisko životných záujmov. Do úvahy sa berú rodinné a sociálne vzťahy.

V súčasnosti je bežné cestovať alebo pracovať vo svete a domov, na Slovensko, zavítať len občas. Množstvo mladých ľudí, študentov, umelcov, či programátorov na voľnej nohe, má však povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie. Samozrejme, daň zaplatená v zahraničí sa môže započítať, ale nepodať daňové priznanie, aj keď nulové, môže priniesť nemalé opletačky a pokuty. Predchádzať takýmto pokutám možno považovať za optimalizáciu daní.

Načasovanie technického zhodnotenia majetku

Pomôžme si príkladom z praxe, ktorým ja nákup osobného vozidla, jeho následné zaradenie do majetku a odpisovanie. Častým javom je dokúpenie pneumatík a kolies vo vyššej cene, prípadne montáž prídavného zariadenia. Treba dať pozor na hranicu 1700 €!

Pri zvažovaní realizácie technického zhodnotenia majte na zreteli skutočnosť, že technické zhodnotenie zvyšujúce vstupnú cenu, môže predĺžiť dobu odpisovania hmotného majetku stanovenú v Zákone o dani z príjmov. Preto je efektívne premýšľať nad možnosťami technického zhodnotenia už pri obstaraní majetku. Vtedy sa výdavky na technické zhodnotenie zahrnú priamo do vstupnej ceny majetku a doba odpisovania sa nepredĺži.

Druhou možnosťou je rozdeliť plánované technické zhodnotenie na viacero účtovných období tak, aby ani v jednom nepresiahlo zákonom stanovenú hodnotu 1 700 €. V takomto prípade by bolo účtované priamo do daňových výdavkov hneď pri obstaraní.

Na našom príklade by sa napríklad oplatilo kúpiť kolesá pred koncom roka a montáž prídavného zariadenia zrealizovať až na začiatku nového roka.

Zamestnanecká súťaž

Pri súčasnom daňovo-odvodovom zaťažení sa vám určite zíde tip na možnosť, ako odmeniť zamestnancov za ich prínos a aktivitu sumou, nezaťaženou ďalšími nákladmi. Vhodnou formou môže byť zamestnanecká súťaž. V porovnaní s udelením odmeny zamestnancovi, takýmto spôsobom ušetríte  na daniach a odvodoch celkom 314,49 € a to z každej jednej vyplatenej výhry vo výške 350 €!

Motivačné súťaže sú aktivity, ktoré sa dajú realizovať počas roka opakovane, pretože z pohľadu zamestnanca sa posudzuje každá výhra jednotlivo, pričom každá jedna výhra do výšky 350 € je od dane oslobodená. Z toho vyplýva, že nie je ani predmetom odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.

Pri vhodne nastavených pravidlách, ktoré by mali vyplývať zo štatútu súťaže, docielite daňovú uznateľnosť výdavku v podobe vyplatenej výhry zamestnancom.

Prejsť na aktuálne školenia Money

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close