Najskôr kontrolný výkaz k DPH, až potom daňové priznanie.

Solitea Slovensko | 21. 02. 2014

Niektorí podnikatelia posielajú na finančnú správu daňové priznanie skôr ako kontrolný výkaz DPH. Podľa zákona má byť postup opačný. Odporúčame podnikateľom, aby najskôr poslali kontrolný výkaz DPH a až následne daňové priznanie na DPH.

Finančná správa registruje obavy podnikateľskej verejnosti zo zavedenia KV DPH. Tieto obavy sa vo veľkej miere zakladajú na presvedčení firiem, že za administratívne chyby vo výkaze dostanú vysoké pokuty. Cieľom finančnej správy nie je postihovať poctivých podnikateľov ani vyberať finančné prostriedky na pokutách. Kontrolný výkaz DPH je opatrenie prijaté v rámci „Akčného plánu boja proti podvodom“.

Sankcie sa nateraz nebudú vyrubovať v nasledovných prípadoch:

  •  platiteľ podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa resp. v zákonnej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
  •  platiteľ opakovane podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
  •  platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje v podanom KV (odstránil nedostatky) z vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
  •  platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve.

V prípade akýchkoľvek otázok je im tiež k dispozícii Call centrum, ktoré má v najbližšom týždni predĺžené otváracie hodiny. Teda od 8,00 – 19,00 hod a tiež počas víkendu od 8,00 – 16,00 hodiny. Telefónne číslo je 048/431 72 22.

 

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close