Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.160

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.150 (v distribúcii od 14.6.2012) a verziou 12.160 (v distribúcii od 19.9.2012).

  Prevezmite si Money S3 12.160!

  Legislatívne zmeny v odvodoch a stravnom od 1.9.2012

  • S platnosťou od septembra 2012 sa mení %-tuálny podiel odvodu starobného poistenia za zamestnávateľa do II. piliera z 9 % na 4 %. K dispozícii je preto nové nastavenie odvodov s platnosťou od 1.9.2012, ktoré reaguje na uvedené zmeny. Nový záznam sa do Nastavenia miezd pridá automaticky po spustení funkcie „Synchronizácia účtovných konštánt“ (funkciu môžete spustiť z menu Pomôcky/Synchronizácia účtovných konštánt)
  • Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 248/2012 Z. z.  vstúpili do platnosti nové sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Vo verzii 12.160 sú k dispozícii aktualizované hodnoty tuzemského stravného s platnosťou od 1.9.2012. Nový záznam s aktuálnymi hodnotami stravného pre jednotlivé časové pásma v menu Cestovné náhrady / Konfigurácia /Stravné /Tuzemsko sa doplní automaticky po kliknutí na tlačidlo Pripravený zoznam.

  Automatická aktualizácia kurzov cudzích mien

  • Pripravili sme automatickú aktualizáciu kurzov cudzích mien. Ak pri vytváraní nového dokladu (pokladničný, bankový, zäväzok, pohľadávka interné doklady a faktúry) zmeníte dátum účtovného prípadu (platí pre podvojné účtovníctvo), automaticky sa zaktualizuje kurz cudzej meny. Pri jednoduchom účtovníctve program kontroluje dátum vystavenia a pri jeho zmene ponúkne aktuálny kurz platný pre tento deň.
  • Optimalizovali sme kontrolu existencie zadaných kurzov cudzích mien na domácu menu pre funkciu prepočtu stavu bankových účtov a pokladníc ku dňu.

  Vylepšenie vizualizácie odpočtov faktúr

  • V zozname uhrádzajúcich dokladov, vyvolanom prostredníctvom tlačidla „Úhrady“ v zoznamoch faktúr sa pre vyúčtovacie faktúry v cudzej mene teraz zobrazuje aj súčet odpočtov záloh prepočítaných na domácu menu.

  Ostatné

  • Od verzie 12.160 sa pri ručnej výmene alebo pridaní dodávky na uloženom doklade okamžite aktualizuje obstarávacia cena.
  • Rozšírili sme funkcie importov z internetových obchodov, tak aby bolo možné importovať aj objednávky prijaté, ktoré obsahujú kombináciu skladových a neskladových položiek.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close