Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.130

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.120 (v distribúcii od 14.3.2011) a verziou 12.130 (v distribúcii od 16.4.2012)

  Stiahnite si Money S3 12.130!

   

   

  Fakturácia

  • Na faktúrach sa pri textoch s nastavenými pevnými rozmermi pred alebo za cenami netlačia žiadne nežiaduce znaky.
  • Text pred cenami vystavených faktúr sa pri tlači neorezáva na 255 znakov.

  Mzdy

  • V tlačovej zostave Oznámenie o zmene platiteľa do ZP (Mzdy/Zamestnanci/Tlač) je možné vybrať kód zmeny 2Y určený pri zmene platiteľa pri čerpaní neplateného voľna, absencie, či výplate príjmov po skončení pracovného pomeru

  Majetok

  • Pri majetku, ktorý má zvolené účtovanie účtovných odpisov, bol upravený výpočet daňových odpisov po technickom zhodnotení pri zrýchlenom odpisovaní majetku.

  Ostatné

  • Po XML importe nad skladom vedeným metódou FIFO sa správne účtujú vystavené skladové doklady, ktoré obsahujú položky s výrobnými číslami.
  • V menu Nástroje/Nastavenie/Externá aplikácia/iDoklad bol zmenený maximálny počet znakov pre Prihlasovacie meno a Heslo tak, aby bol v súlade s možnosťami iDokladu.
  • Import faktúr z iDokladu – po novom sa importujú iba faktúry, ktorých dátum účtovného prípadu spadá do aktuálne otvoreného roka Money S3.
  • Modul Účtovná centrála – do sprievodcu exportu úhrad z centrály na klienta bolo doplnené upozornenie týkajúce sa logiky vytvárania úhrad.
  • Storno pokladničného dokladu uhrádzajúceho faktúru sa do registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne zapíše so správnym znamienkom.


  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close