Zverejnená nová verzia Money S3 13.021 – určená pre rok 2013

Účtujte v roku 2013 v súlade s novou legislatívou! Vydávame prvú aktualizačnú verziu pre zákazníkov s aktivovanou službou Podpora a aktualizácia 2013 a želáme im úspešné vykročenie do nového roka a veľa osobných aj pracovných úspechov. 

  Prevezmite si Nové Money S3 13.021!

  Táto verzia obsahuje zmeny, ktoré sú potrebné pre korektné spracovanie účtovníctva a miezd v novo roku. Tie najdôležitejšie sú:

  Jednoduché účtovníctvo

  Podnikatelia musia od roka 2013 používať nový vzor peňažného denníka, ktorý obsahuje nové stĺpce pre zaúčtovanie zásob, služieb a ostatných daňových výdavkov.

  Po založení nového účtového roka 2013 v Money S3, odporúčame skontrolovať a vytvoriť si nové účtovné pohyby a predkontácie pre rok 2013.

  Nové verzia Money S3 teraz obsahuje možnosť sa na tlač nového peňažného denníka pripraviť.

  Podvojné účtovníctvo

  Money S3 obsahuje nové Pripravené zoznamy pre rok 2013. Pripravené zoznamy obsahujú aktuálne platné:

  • Vzorovú účtovnú osnovu
  • Definíciu Súvahy a Výkazu ziskov a strát
  • Sadzby cestovných náhrad (iba pre modul Kniha jázd a cestovné náhrady)
  • Vzorové nastavenie číselných radov, predkontácií a účtovných pohybov
  • Kalendár daňových povinností pre rok 2013
  • Zoznam dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

  DPH

  Nástrojovú lištu pre úpravu záznamov Súhrnného výkazu sme pridali do Sprievodcu tlačou. Teraz môžete pri tlači Súhrnného výkazu jednotlivé záznamy pohodlne upravovať aj pomocou tlačidiel.

  Mzdy a personalistika

  Novela Zákona o sociálnom poistení 461/2003 Z. z. platná od 1. januára 2013 so sebou prináša nové šablóny registračných listov aj formulár tlačovej zostavy.

  Nová verzia Money S3 teraz prináša nové šablóny určené pre export na www stránku Sociálnej poisťovne. Aj keď novela platí až od nového roka, z technických dôvodov bude Sociálna poisťovňa prijímať registračné listy fyzických osôb podľa nových exportných schém už od 27.12.2013. Program Money S3 preto automaticky, podľa dátumu vystavenia, registračného listu pripraví elektronický výstup v správnom tvare.

  Nové možnosti nastavenia typu zamestnanca sú vám k dispozícii na Karte pracovného pomeru (Réžia / Nastavenie miezd / Pracovné pomery). Ide o nasledovné nové typy:

  • dohoda o pracovnej činnosti
  • dohoda o vykonaní práce
  • brigádnická činnosť študenta
  • špeciálne typy zamestnancov – študentov, ktorí si uplatňujú výnimku pri platení dôchodkového poistenia).

  Pri každom pracovnom pomere si teraz môžete vybrať, či ide o pracovný pomer s pravidelným alebo nepravidelným príjmom.

  Nové typy zamestnancov využijete pri vytváraní nových pracovných pomerov pre zamestnancov a dohodárov od začiatku budúceho roka.

  Samozrejme, všetky pôvodné typy zamestnancov ostávajú zachované.

  Ostatné zmeny a novinky

  • Money Dnes je po sieti rýchlejšie. Vďaka nového spôsobu výpočtu a zobrazovaniu hodnôt môžete teraz informácie z tejto prehľadnej obrazovky čerpať pohodlnejšie.
  • Pokladničná zloženka má teraz aktualizovaný formulár. Môžete ju používať tak ako ste zvyknutý a ako to potrebujete.
  • Celková údržba dát pracuje spoľahlivejšie. Ak ste kvôli používaniu Money Dnes boli obmedzený pri celkovej údržbe dát, po novom môžete pracovať bez obáv.
  • Homebanking VÚB bol aktualizovaný. Ak ste sa v minulosti stretli s problémom pri načítaní výpisu z účtu, môžete to teraz skúsiť s lepším výsledkom.

  UPOZORNENIE

  Ukončenie podpory starých formátov výmeny dát z internetovými obchodmi.

  Pretože je v Money S3 prepojenie s internetovými obchodmi podporované prostredníctvom modulu E-shop konektor, ktorý funguje ako bezpečný a univerzálny komunikačný prostriedok, dôjde od marca 2013 k zastaveniu podpory a zrušeniu starého typu natívneho prepojenia na jednotlivé internetové obchody. Ide o staršie typy:

  • Inshop (verzia 1) a InShop 2000,
  • Vltava 2000,
  • MôjObchod
  • Store OnLine

  Pokiaľ patríte medzi používateľov tohto staršieho typu prepojenia, odporúčame Vám kontaktovať poskytovateľa Vášho internetového obchodu a informovať sa na možnosť výmeny dát v XML pomocou novšieho modulu E-shop konektor.

  Ako náš zákazník dostanete pri zakúpení modulu E-shop konektor kompletnú vývojovú dokumentáciu. Vývojári vášho e-shopu môžu využiť možnosť konzultácií priamo s CÍGLER SOFTWARE.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close