Zverejnená nová verzia Money S3 13.300

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.201 (v distribúcii od 20. februára 2013) a verziou 13.300 (v distribúcii od 18.marca 2013).

  Prevezmite si Nové Money S3 13.300!

  Nová funkcia vo faktúrach a objednávkach

  • Na doklad (faktúry, objednávkové či skladové doklady) si teraz môžete vybrať z Adresára nielen adresu Vášho  Odberateľa či Dodávateľa, ale aj Kontaktnú osobu, ktorej e-mailová adresa bude na doklade uložená. Nová funkcia Vám umožní odoslať faktúru či objednávku priamo na e-mailovú adresu konkrétnej osoby, s ktorou komunikujete.

  Aktuálne Podklady pre výpočet dane z príjmov

  • Podklady pre výpočet dane z príjmov („Daňovú kalkulačku“) sme zaktualizovali podľa nových vzorov daňových priznaní k dani z príjmu. Dostupné sú zostavy pre podnikateľské subjekty – fyzické osoby účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve a právnické osoby účtujúce v podvojnom účtovníctve.

  Aktualizovaný aparát daňových odpisov dlhodobého majetku

  • Aktualizovali sme výpočet daňových odpisov majetku zaradeného od roku 2012 v ďalších rokoch odpisovania. Automatický aparát výpočtu daňových odpisov je teraz možné využiť aj pri technickom zhodnotení takéhoto majetku.

  Nové kontroly pre ročné hlásenie v eDaniach

  • Aktualizovali sme export ročného hlásenia za rok 2012 podľa nových požiadaviek zavedených v aplikácii eDane.  Minimálny počet strán časti IV. a V. je po novom 1. Tzn. aj v prípade, ak je počet zamestnancov, ktorým ste spracovali ročné zúčtovanie 0 alebo naopak, je nulový počet zamestnancov, ktorí nemajú spracované ročné zúčtovanie dane , automaticky sa vytvorí jedna prázdna strana časti V., resp. IV.  Prázdnu časť IV. alebo V. teraz môžete vytlačiť aj ako originálne tlačivo (prostredníctvom tlačidla „Tlačivo MF SR“). Ak ste vyplatili v ročnom zúčtovaní zamestnancovi zamestnaneckú prémiu, suma nezdaniteľnej časti za daňovníka exportovaná do eDane je nastavená na 0.

  Money

  Možnosti a nastavenia

  • Zmenili sme formát prenosu dát do TaxEditu, tak aby bolo prepojenie s novými vzormi tlačív rýchlejšie dostupné. Pre nové nastavenie exportných šablón stačí na karte Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie odobrať a nanovo pridať TaxEdit a označiť agendy, z ktorých sa budú zostavy exportovať.

  Účtovníctvo

  Uzávierky

  • Do zoznamu Počiatočných stavov DPH vstupujú aj účtovné doklady s položkami.

  Prehľady a tlačové zostavy

  • Tlačová zostava Stav bankových účtov a pokladníc zohľadňuje teraz pri výpočte aktuálny pracovný dátum Money S3.

  Ostatné

  • Pri parametrickom spustení dátovej výmeny prostredníctvom XML alebo E-shop konektora sa teraz nezobrazuje synchronizácia účtovných konštánt.
  • V zoznamoch zostáva zachované posledné nastavenie triedenia záznamov (vzostupne alebo zostupne)
  • Dňa 1. 3. 2013 bola ukončená podpora prepojenia Money S3 so staršími typmi elektronických obchodov. Používateľom, ktorí používali iné prepojenie ako E-shop konektor bude prepojenie aj naďalej fungovať bez zmeny.
  • Pri exporte zoznamov do Excelu sa exportujú v takej farbe, ako ich vidíte v Money S3.

   

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close