Zverejnená nová verzia Money S3 13.400

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.300 (v distribúcii od 18.marca 2013) a verziou 13.400 (v distribúcii od 16.apríla 2013).

  Prevezmite si Nové Money S3 13.400!

  Nová kontrola v precenení pohľadávok a záväzkov

  • Vo funkcii Precenenie pohľadávok a záväzkov ( Účtovníctvo / Uzávierkové operácie) sme zaviedli novú kontrolu na nulový kurz. V prípade, ak je kurz cudzej meny ku dňu precenenia 0, interný doklad s kurzovým rozdielom sa nevytvorí.

  Prehľadnejšie načítavanie výpisov z účtu

  • V sprievodcovi importom bankových výpisov sme zväčšili zoznam bankových účtov, ktoré importované dáta obsahujú tak, aby bol zoznam čitateľnejší.

  Vylepšenia pri tlači výrobných čísel v dokladoch

  • Pre lepšiu prehľadnosť sa výrobné čísla uvedené v dokladoch od verzie 13.400 tlačia zotriedené podľa abecedy. V dokladoch, ktoré boli vytvorené v starších verziách Money S3 sa výrobné čísla budú tlačiť naďalej v poradí, v ktorom boli na doklad (položku) pridané.

  Money

  Možnosti a nastavenia

  • Aktualizovali sme zoznam peňažných ústavov a homebankingy – Volksbank Slovensko bola nahradená peňažným ústavom Sberbank Slovensko.

  Obchod

  Ostatné

  • K nedefinovanej záručnej dobe alebo pri doživotnej záruke sa nenastavuje číselný údaj o dĺžke trvania, pri tlači dokladu sa v niektorých prípadoch (najmä ak išlo o položky prevzaté z objednávky) napriek tomu tlačila predvolená číselná hodnota záruky. Tento stav sme optimalizovali.

  Réžia

  Mzdy

  • Aktualizovali sme tlačovú zostavu Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné). Do vykazovanej hodnoty odvodu zdravotného poistenia (u zamestnancov s vykonaným ročným zúčtovaním dane, aj bez ročného zúčtovania) sa prenáša aj údaj o nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

  Ostatné

  • Dávkový import zásob z XML nevyžaduje potvrdenie, či sa má zásoba skryť, tak ako to bolo doteraz.
  • Ak pre odoslanie dokladov využívate exporty tlače, môžete použiť novú funkciu. Zaviedli sme možnosť odoslania dokladov na e-mailovú adresu partnera uvedeného na doklade, a zároveň aj na e-mailovú adresu nastavenú v poli „Komu“ na karte výberu príjemcov správy. Funkciu aktivujete zapnutím prepínača „Pridať k existujúcim príjemcom“. Zároveň sa e-maily odošlú aj na adresy nastavené v poliach „Kópia“ a „Skrytá“ bez ohľadu na nastavenie prepínača „Pridať k existujúcim príjemcom“.
  • Vylepšili sme detekciu východzieho e-mailového klienta aj pri nekorektne nainštalovanom rozhraní COM alebo MAPI.

   

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close