Zverejnená nová verzia Money S3 14.500

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.400 (v distribúcii od 16. apríla 2014) a verziou 14.500 (v distribúcii od 15. mája 2014).

  Prevezmite si Nové Money S3 14.500!

  Nový filter v pokladničnej knihe a knihe bankových dokladov

  • Do sprievodcov tlačou zostáv Pokladničná kniha a Kniha bankových dokladov sme pridali nové filtračné premenné pre príjmové a výdajové doklady. V oboch zostavách tak môžete tlačiť iba príjmy alebo iba výdaje.

  Vylepšenia v module Mzdy a personalistika

  • Členenie DPH, ktoré sa má preberať na doklady si teraz môžete nastaviť priamo na Karte zaúčtovania miezd. Členenie DPH je možné nastaviť samostatne pre interné doklady a záväzky zo spracovaných miezd.

  Pri zaúčtovaní sa prednostne dosadí Členenie DPH z karty Zaúčtovania, ak tu nie je vyplnené, prevezme sa z Používateľskej konfigurácie.

  • Do tlačovej zostavy Mzdový list sme pridali novú premennú Doplnkové dôchodkové poistenie za zamestnávateľa. Premennú si môžete na formulár Mzdového listu pridať.
  • Upravili sme tlačovú zostavu Zoznam zamestnancov.  Po novom tlač zoznamu nebude ovplyvňovať, či je zamestnanec v stave aktuálneho roka.  Ak si v zozname zamestnancov označíte zamestnancov, v zostave budú uvedení všetci títo zamestnanci. Ak nebude označený ani jeden zamestnanec, zostava sa vytlačí za všetkých zamestnancov v zozname.

  Účtovníctvo

  Prehľady a tlačové zostavy

  • Optimalizovali sme tlačové zostavy Dlžníci a Veritelia, umiestnené v menu Účtovníctvo / Prehľady. Výpočet údajov je teraz rýchlejší.

  Sklad

  Skladové doklady

  • Upravili sme tlač Skladových dokladov, tak, aby bolo možné vytlačiť aj doklady obsahujúce položky so 100 % zľavou.

  Tlačové zostavy

  • Intrastat – Aktualizovali sme číselník Dodacích podmienok. Doplnili sme kódy DAP a DAT, ktoré sa môžu použiť pri INCOTERMS2010. Dodacie podmienky pre Intrastat môžete nastaviť priamo na doklade alebo v sprievodcovi tlačou zostavy.

  Nástroje

  Výmena dát

  • Ak importujete faktúry so skladovými položkami z XML Money teraz automaticky prevezme Číselný rad skladového dokladu z Typu skladového dokladu nastaveného v Používateľskej konfigurácii (záložka Fakturácia / Skladové doklady).

  Ostatné

  • Modul Skladových analýz je plne funkčný aj v komplete Money S3 Sklad. (Bez zakúpeného modulu Skladových analýz je možné ho spustiť 10-krát, pri zakúpenom module nie je spustenie a výpočet obmedzované)
  • Vylepšili sme systémové funkcie (výber agendy, preberanie konfigurácií používateľov) Money pri prevádzke na operačnom systéme s iným ako slovenským (českým) jazykovým prostredím.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close