Zverejnená nová verzia Money S3 14.600

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.500 (v distribúcii od 15. mája 2014) a verziou 14.600 (v distribúcii od 17. júna 2014).

  Prevezmite si Nové Money S3 14.600!

  Vylepšenia v nastavení prístupových práv

  • Po pridaní prvého používateľa do Zoznamu používateľov zostane zachované doterajšie používateľské nastavenie, a to aj v prípade, ak vyplníte Názov konfigurácie – teda nastavíte inú ako predvolenú Používateľskú konfiguráciu.
  • Pole Názov konfigurácieKarte prístupových práv po novom obsahuje zoznam používaných konfigurácií. Z roletovej ponuky tak môžete pre aktuálneho používateľa vybrať najvhodnejšie nastavenie.

  Nové údaje v analytických zostavách

  • Do tlačových zostáv ZiskVýnosy sme pridali nové kumulatívne premenné. Na všetkých formulároch sa teraz tlačia súčty jednotlivých stĺpcov zostavy.
  • V sprievodcovi tlačou zostáv Zisk a Výnosy si môžete vybrať nové kritérium –  tlač zostavy podľa Dátumu plnenia DPH.

  Účtovníctvo

  Ostatné doklady

  • Interné doklady – Povolili sme opätovné generovanie Interného dokladu reverse charge, ktorý spadá do uzamknutého obdobia DPH. Táto funkcia je prístupná používateľom, ktorí majú prístupové právo pre zápis do Zoznamu podaní.

  Sklad

  • Skladové doklady – Do tlačových formulárov pre skladové doklady (Príjemky, Výdajky, Prevodky, Prijaté dodacie listy) sme doplnili novú údaj Dátum skladového pohybu.

  Réžia

  Mzdy

  • Tlačové zostavy / Sociálne poistenie – Upravili sme zostavu Výkaz pre nepravidelné príjmy (Výkaz poistného a príspevkov). Do prílohy budú vstupovať aj zamestnanci s nulovými vymeriavacími základmi. Podmienkou pre vstup je spracovaná mzda, na ktorej je zapnutý prepínač Príjmy, vzťahujúce sa na viac období.

  Majetok

  • Majetok / Tlač / Inventarizácia majetku – Pohyb zníženie ceny sa v tlačových zostavách Inventarizačný zápis a Inventúrny súpis premietne aj do Vstupnej ceny ku dňu inventúry.

  Ostatné

  • XML prenosy – Pri XML importe faktúr Money preberá nastavenie rozpustenia zaokrúhľovania z Nastavenia účtovného roka aj pri voľbe „Zaokrúhlenie rozpúšťať do najvyššej nenulovej sadzby“
  • Kasa S3 – medzi agendami je možné sa prepínať klávesovou skratkou CTRL+Alt+V.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close