Zverejnená nová verzia Money S3 15.600

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.600 (v distribúcii od 16. júna 2015).

  Prevezmite si Nové Money S3 15.600!

  Dodatočný kontrolný výkaz DPH

  • Dodatočný Kontrolný výkaz DPH zostavíte v Money S3 automaticky. Kontrolné výkazy DPH za jednotlivé obdobia  teraz môžete ukladať do Zoznamu podaní, tak ako ste zvyknutí pri Daňovom priznaní k DPH. V Money tak budú údaje o podaných výkazoch a keď dôjde k zmene, jednoducho spustíte generovanie opravného alebo dodatočného Kontrolného výkazu DPH.
  • K dispozícii sú tlačové zostavy Záznamová povinnosť a prehľad Doklady, ktoré Vám pomôžu skontrolovať, na ktorých dokladoch došlo k zmene a ktoré údaje sa oproti predchádzajúcemu stavu zmenili.
  • Uložené Kontrolné výkazy môžete vyexportovať do súboru vhodného na elektronické podanie na portáli Finančnej  správy alebo podať cez aplikáciu eDane priamo zo Zoznamu podaní.

  Vylepšenia v dokladoch

  • Automatické generovanie faktúr v module Periodická fakturácia teraz lepšie zohľadňuje spôsob tvorby variabilného, konštantného alebo špecifického symbolu určeného v Nastavení účtovného roku. Ak sa môžu pri tvorbe týchto symbolov používať iba číselné znaky, na doklade vygenerovanom Periodickou fakturáciou budú v týchto symboloch použité iba čísla. Nečíselné znaky budú zo symbolov vynechané aj v prípade, ak je ako Vzor periodického dokladu použitý existujúci doklad, v ktorom sú symboly uložené kombinovane aj s písmenami.
  • Do zoznamu Faktúr vystavených a prijatých, Skladových dokladov, Objednávkových dokladov, Servisov a Opráv sme doplnili nový stĺpec Hmotnosť celkom. V tomto stĺpci sa zobrazuje súčet hmotností všetkých položiek dokladu.
  • Faktúry vystavené sa exportujú pomocou voľby Podanie balíkov do výstupných súborov v rovnakom poradí, ako boli v zozname faktúr označené.

  Prehľadnejšia používateľská konfigurácia

  • Na karte Money / Možnosti a nastavenia /Používateľská konfigurácia sme zmenili umiestnenie tlačidiel Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad, Objednávky a Ostatné nastavenia a presunuli sme ich  zo spodnej časti karty do pásu kariet, tak aby ste mohli kartu ovládať obvyklým spôsobom.

  Ostatné

  • Réžia / Nastavenie miezd /Nastavenie miezd – aktualizovali sme hodnotu maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.
  • Réžia / Mzdy / Karta mzdy – rozšírili sme funkcionalitu výpočtu priemernej náhrady. Po novom sa suma ročných odmien automaticky zohľadňuje vo výpočte priemernej náhrady nasledujúcich štvrťrokov aj v prípade ak bola zúčtovaná v inej ako decembrovej mzde.
  • Pri Importe faktúr vo formáte Xml–money priamo z e-mailu teraz Money zisťuje, do ktorého hospodárskeho roka  sa má doklad naimportovať podľa aktuálneho systémového dátumu.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close