Zverejnená nová verzia Money S3 16.500

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.500 (v distribúcii od 30. mája 2016).

Prevezmite si Nové Money S3 16.500!

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

  • Pripravili sme nový výkaz Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Zostava je dostupná v Sprievodcovi tlačou Účtovných výkazoch. Do svojej agendy ju môžete prevziať z Pripravených zoznamov kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam v Zozname definícií účtovných výkazov. Oznámenie je možné vyexportovať do originálneho formulára alebo podať elektronicky.

Nové možnosti filtrovania v účtovných zostavách

  • Do sprievodcov tlačou zostáv Súvaha, Výsledovka a Obratová predvaha sme doplnili novú možnosť filtrovania – Netlačiť účty bez obratov. Ak je zapnutý tento prepínač, nebudú do tlače vstupovať účty, na ktorých nie sú žiadne obraty ani počiatočný stav.

Ďalšie vylepšenia v module Účtovníctvo

  • Upravili sem spôsob generovania kurzových rozdielov pri úhradách v cudzích menách tak, aby sa automaticky generoval interný doklad aj pri kurzovom rozdiele vo výške 0,01 EUR.
  • V Sprievodcovi tlačou Priznania k DPH sme zaktualizovali Typy osôb podávajúcich daňové priznanie. Popis osoby teraz zodpovedá aktuálnemu vzoru daňového priznania.

Ostatné

  • Možnosti a nastavenia – Exporty tlačových zostáv do všetkých podporovaných formátov sa teraz ukladajú do posledného používateľsky zvoleného priečinka. Výnimku tvoria súbory pre elektronické podania (zelené tlačidlo), ktoré sa ukladajú do adresára PRINT inštalácie Money, bez možnosti toto umiestnenie zmeniť.
  • Správa dát – Zmena štruktúry dátových súborov po prechode na novú verziu sa vykoná aj v agendách vylúčených z hromadných operácií s dátovými súbormi. Pri vstupe do týchto agend potom už nie je nutné ukončiť program na ostatných staniciach siete.
  • XML prenosy – Pri importe faktúr z XML, s nastavením bez väzby adresy na adresár, sa po novom importuje aj DIČ partnera

Prevezmite si Nové Money S3 16.500!

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close