Zverejnená nová verzia Money S3 18.101

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.101 (v distribúcii od 1. februára 2018).

Prevziať nové Money S3 18.101!

Čo je nové vo verzii?

Nový vzor Daňového priznania k DPH platný od januára 2018

  • Pripravili sme export nového tlačiva Daňového priznania k DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2018. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy, spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Nové tlačivo, na ktorom oznamujete odloženie podania daňového priznania

  • Odloženie podania daňového priznania k dani z príjmov je od tohto roku potrebné Finančnej správe oznámiť na novom predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tento formulár sme pre vás doplnili do Money S3. Doplnili sme ho do sekcie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb (menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Priznanie k dani z príjmov). Údaje potrebné pre správne vyplnenie oznámenia zadáte priamo v karte Daňového priznania, v časti „Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“.

Pripravený je výstup do originálneho tlačiva (Nastavenie tlače /Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie. Prostredníctvom voľby Elektronické podanie na karte Nastavenie tlače zostavu vyexportujete priamo do aplikácie eDane/Java alebo pripravíte súbor, ktorý načítate na portále Finančnej správy SR.

Kontrola kurzov cudzích mien v zostave Stav hotovosti a Stav bankových účtov

  • Upravili sme kontrolu dátumu zadaných kurzov cudzích mien v tlačovej zostave Pokladnica / Stav hotovosti a Banka / Stav bankových účtov. Pri generovaní zostavy pre bankové účty alebo pokladnice v cudzích menách sa vyžaduje účtovný kurz ku dňu, za ktorý sa stav zisťuje.

Prevziať nové Money S3 18.101!

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close