Podvojné účtovníctvo v programe Money S3

    S účtovným programom Money S3 budete mať podvojné účtovníctvo plne pod kontrolou.

    Predkontácie

    Pomocou predkontácií budete môcť priamo určiť, kam budú jednotlivé doklady či položky dokladov zaúčtované v účtovnom denníku.

    Účtová osnova

    Pomocou našej prednastavenej účtovej osnovy môžete začať okamžite účtovať a tiež využívať všetky tlačové zostavy, ktoré sa na osnovu odkazujú. Účtová osnova je voliteľne editovateľná používateľom (trojmiestne číslo účtu, a až šesť miest analytické členenie), čo umožňuje upravenie účtovej osnovy presne na mieru.

    Podvojné účtovníctvo v Money S3

    Účtovú osnovu si každý môže upraviť priamo na mieru svojmu podnikaniu

    Saldo

    Pomocou zostavy salda môžete bez problémov kontrolovať stav záväzkov a pohľadávok – ich plné uhradenie. Tlačová zostava salda je závislá na párovacom symbole, IČO a variabilnom symbole dokladov.

    Účtovný denník

    Jedna z najzložitejších a najdôležitejších databáz účtovného programu. Jednotlivé záznamy uvedené v účtovnom denníku môžete ďalej rozúčtovávať a preúčtovávať, a to priamo v ňom. Ďalej môžete jednoduchým kliknutím na tlačidlo Zdroj zistiť zdrojový doklad záznamu v denníku a tento doklad v prípade potreby opraviť.

    Podvojné účtovníctvo - účtovný denník

    Záznamy uvedené v účtovnom denníku je možné rozúčtovávať či preúčtovávať ďalej podľa potreby

    Interné doklady

    Interné doklady slúžia pre zaúčtovanie vnútrofiremných operácií, akými sú napríklad kurzové rozdiely pri zaúčtovaní dokladov v cudzích menách, vzájomné zápočty dokladov a ďalšie.

    Banka, pokladnica

    Účtovný program Money S3 umožňuje viesť ľubovoľný počet bankových účtov či pokladníc v rôznych menách pre úhrady dokladov a ďalšie peňažné operácie. Pomocou špeciálnej funkcie homebanking môžete uskutočňovať platobné príkazy priamo do banky a spätne výpis z banky jednoduchým spôsobom priamo zaúčtovať bez nutnosti ručného prepisovania dokladov do Money S3.

    Záväzky, pohľadávky

    Pokiaľ nepoužívate modul fakturácie, ale zároveň potrebujete mať prehľad o záväzkoch a pohľadávkach, potom stačí priamo v Money S3 vytvoriť záväzkový či pohľadávkový doklad, s ktorým môžete pracovať obdobne ako s faktúrou. Tieto doklady sa používajú hlavne pri účtovaní miezd, leasingových splátok, poistení a pod.

    Daň z pridanej hodnoty

    Ako platcovia dane z pridanej hodnoty určite oceníte možnosť priamej tlače Daňového priznania z Money S3, a to vo formáte originálneho tlačiva Ministerstva financií. Priama tlač má výhodu v tom, že je právoplatne uznávaným tlačovým výstupom a používateľovi tak odpadá nutnosť ručného vyplňovania.

    Aparát kontroly úhrad

    Táto prepracovaná sada funkcií vám prehľadne zobrazí zoznam upomienkovateľných pohľadávok a ich tlač vrátane doplnenia individuálnych textov pre prvú, druhú a poslednú upomienku. Spracovávať môžete i penalizované pohľadávky a v programe rovnako nechýba prehľad dlžníkov a veriteľov.

    Prehľadné účtovné zostavy v Money S3

    Možnosť vytvorenia účtovnej prehľadovej zostavy podľa vlastných parametrov

    Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy

    Väčšina používateľov účtovného programu potrebuje okrem štandardných výkazov a tlačových zostáv (priznanie k DPH, peňažný denník, výkaz príjmov a výdajov, stav záväzkov a pohľadávok ku dňu) naviac špeciálne zostavy, ktoré mu napríklad zobrazia obrať zásob podľa jednotlivých odberateľov či prehľadnosť podľa materiálu na sklade. K tomuto účelu máte k dispozícii v programe Money S3 prehľadové zostavy vrátane grafických výstupov.

    Uzávierkové operácie – uzávierka roku, počiatočné stavy

    Každý rok (či už kalendárny, alebo účtovný) je potrebné jedenkrát ročne uzavrieť a účtovné pohyby i neuhradené doklady naviesť do nasledujúceho roku. K tomuto účelu slúžia Uzávierkové operácie, ktoré vám okrem už spomínaných funkcií napríklad automaticky prevedú a založia do nového účtovného roka všetky bankové účty a pokladnice tak, ako boli nadefinované v roku predchádzajúcom (vrátane skratky, názvu a všetkých definícií, s výnimkou počiatočného stavu). Samozrejmosťou je tiež prevedenie neuhradených záväzkov a pohľadávok do nového roku. Naviac pokiaľ práve začínate prvýkrát účtovať v programe Money S3, môžete pomocou týchto operácií jednoducho ručne naviesť počiatočné stavy účtovného denníka, salda a DPH.

    Účtovné výkazy

    Tu nájdete všetky zostavy definované vo všetkých účtovných rokoch a vo všetkých agendách, ktoré máte v Money S3 založené.

    Účtovné výkazy v podvojnom účtovníctve

    Zoznam všetkých vytvorených účtovných výkazov vo všetkých rokoch

    Jednotlivé zostavy sú v zozname radené a očíslované v poradí, v akom bolo do zoznamy zadávané, ich radenie pri tlači definujete priamo na jednotlivých kartách.

    Číselné rady a zoznamy

    Pre automatické číslovanie všetkých typov dokladov môžete použiť zoznamy číselných radov. Zvoliť si môžete samostatné číselné rady pre jednotlivé typy dokladov. Okrem číselných radov máte k dispozícii aj ďalšie užitočné zoznamy – medzi najdôležitejšie patria strediská, zákazky a činnosti. Pretože tieto položky je možné zadať na väčšinu dokladov, môžete podľa nich filtrovať a tlačiť takmer vo všetkých prehľadoch.

    Elektronické podania uľahčia komunikáciu s portálom finančnej správy

    Účtovný program Money S3 podporuje priamu komunikáciu s Finančnou správou SR, konkrétne cez portál finančnej správy (eDane). Priamo z Money odošlete všetky tlačové výkazy, nutné k podaniu daní. Odosielať je možné tieto písomnosti: Priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH, Súhrnný výkaz DPH, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Priznanie k dani z príjmov (PO alebo FO typ B), Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (mesačný výkaz), Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročný výkaz) a ďalšie.

    Máte záujem o Money S3?

    Napíšte nám! Ozveme sa vám späť.

    Vaše meno*

    Email*

    Spoločnosť

    Telefón

    Vaša správa*

    Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close