Ekonomické a informačné systémy Money pre malé a stredné podniky od CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Ekonomický a účtovný program Money S3 pre vedenie účtovníctva menších firiem. ERP informačný systém Money S4 pre riadenie stredných spoločností a ERP Money S5 pre väčšie spoločnosti. Pokladničné systémy a registračné pokladnice.