Návody

Vyberte si v pravom stĺpci požadovanú kategóriu návodov.

  • Dokumentácia - podrobná dokumentácia účtovného programu Money S3, ekonomických a informačných systémov Money S4 a Money S5, rozširujúcich modulov a niektorých ďalších rozsiahlejších funkcií.
  • Podľa typu – jednotlivé kategórie návodov napr. podľa legislatívnych zmien (naprieč všetkými modulmi), príklady a návody k inštalácii programu, najlepšie tipy a triky k práci so systémami Money a pod.
  • Videonávody - pre používateľov, ktorí dávajú prednosť videu
  • Vzorové príklady - komplexné návody vrátane príkladov k riešeniu určitých situácií v systémoch Money.

Nový rok v Money S3 – súhrnné informácie

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete na začiatku nového roka.

27

Hromadné oznámenie analytických údajov do SP po 1.1.2023

Od nového roka majú zamestnávatelia povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni miesto výkonu práce zamestnanca, jeho pracovné zaradenie aj dohodnutý pracovný úväzok. Netýka sa to len nových zamestnancov, ale zamestnávateľ musí tieto údaje nahlásiť dodatočne za všetkých, ktorých má v stave na začiatku roka. Do Money sme pripravili novú funkciu, ktorá vám umožní vygenerovať Registračné listy FO […]

0

Založenie nového účtovného roka 2023 v Money S3

Pripravili sme pre vás prehľadný postup - ako založiť nový účtovný rok v programe Money S3 .

71

Skladová inventúra

Minimálne raz ročne sa firmy vedúce skladové hospodárstvo stretnú s potrebou vykonať skladovú inventúru, aby zosúladili účtovný stav s reálnym stavom. Ako si s inventúrou poradiť v Money S3, Vám ukáže tento návod.

9

Prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne

Pri prihlasovaní nových zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 postupujte podľa nasledujúcich krokov. Nastavte pracovný pomer nového zamestnanca Kvôli bezproblémovému prihlasovaniu zamestnancov do Soc. poisťovne a vykazovaniu v mesačných výkazoch je potrebné zvoliť správny typ zamestnanca na pracovnom pomere. Dohody o prac. činnosti, výkone práce, brigádnickej činnosti študentov Pri dohodách o pracovnej činnosti, dohodách o […]

11

Postup pri dohodách s výnimkami pokračujúcimi v roku 2023

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie k 1.1.2023 množstvo zásadných zmien vo vykazovaní sociálneho poistenia. Na niektoré nové povinnosti sa musia zamestnávatelia pripraviť už v tomto roku. Legislatívne zmeny Odvodová odpočítateľná položka (OOP) OOP od nového roka nahrádza doterajšiu výnimku z dôchodkového poistenia, ktorú si mohli uplatňovať študenti a dôchodcovia na jednu dohodu o brigádnickej […]

21

Úprava definície účtovného výkazu

Tento návod popisuje úpravu účtovných výkazov napr. z dôvodu potreby preúčtovania krátkodobých pohľadávok na dlhodobé.

1

Vyúčtovanie zálohových faktúr v Money S3

Tento návod popisuje metodiku zaúčtovania platieb zálohových faktúr, tvorbu daňových dokladov a odpočtu záloh vo vyúčtovacích faktúrach.

6

Tuzemský Reverse charge (samozdanenie)

Ak obdržíte od dodávateľa faktúru v režime prenesenia daňovej povinnosti, ste povinný vykonať samozdanenie (Reverse charge). Celý postup popisuje tento návod.

34

Režim prenesenia daňovej povinnosti

Ak Vaša spoločnosť obchoduje s komoditami, ktoré podliehajú tuzemskému preneseniu daňovej povinnosti, tieto je potrebné pre slovenských odberateľov DPH fakturovať bez vyčíslenej DPH. Ako na to popisuje tento návod.

5