Fakturácia

Vďaka modulu Fakturácia budete mať v dokladoch poriadok a ušetríte čas. Money zaistí ľahkú prácu s faktúrami a vďaka tomu vám umožní naplno rozvíjať vaše podnikanie.

Popis modulu 

Ľahká práca s faktúrami

S modulom Fakturácia máte faktúry prehľadne rozdelené na prijaté a vystavené. Doklady môžete vystavovať či prijímať:

 • ako jednoduché,
 • s položkami,
 • alebo s položkami s väzbou na sklady a dodacie listy, objednávky, ponuky alebo dopyty.

Prácu vám uľahčí to, že hotové doklady vytlačíte v rôznych variantoch: ako faktúru, dodací list, daňový doklad, zloženku či iné.Faktúry tiež:

 • vyexportujete do PDF, vrátane elektronického podpisu a odoslania e-mailom,
 • okrem slovenčiny ich vytlačíte i v angličtine, nemčine a francúzštine,
 • vystavíte v cudzej mene,
 • ľahko upravíte v Editore formulárov.

V Money nájdete tiež:

 • automatické číslovanie dokladov,
 • možnosť zľavy na doklad alebo zľavy na jednotlivé položky,
 • ľahkú tvorbu dobropisov,
 • vedenie a sledovanie kreditov pre jednotlivých odberateľov,
 • automatické rozposielanie e-mailových upomienok dlžníkom
 • alebo možnosť kontroly splatnosti faktúr pre práve zvoleného odberateľa.

V zozname faktúr vám Legenda farebne vizualizuje zmazané doklady, dobropisy a neuhradené doklady. Pomocou ikoniek ihneď rozoznáte stornované a stornujúce doklady, či uzamknuté doklady. K jednotlivým záznamom môžete pridať i farebné vlajky s komentárom.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Predpripravené typy faktúr zrýchlia fakturáciu

Vďaka predpripraveným typom faktúr, alebo inak povedané šablónam, je vytvorenie faktúry otázkou pár desiatok sekúnd. Money do dokladu automaticky vyplní zadané údaje. Tými sú napríklad:

 • spôsob platby,
 • doba splatnosti,
 • predkontácia
 • alebo číselná rada.

Predvyplnené údaje urýchlia tvorbu všetkých dokladov – napríklad bežných faktúr alebo dobropisov.

Vystavujte faktúry naozaj rýchlo

Najjednoduchším typom faktúr sú bezpoložkové doklady. Pri vystavovaní vyplníte len časť údajov:

 1. „Popis“ (číslo dokladu, dátumy apod.),
 2. „Dodávateľ“ a „Odberateľ“, ktorého si buď vyberáte z Adresára, alebo ho vpíšete priamo do adresného poľavo faktúre a Money ich do Adresára pripíše.
 3. „Ceny“, kde zadáte cenu faktúry, ku ktorej vám pomôže daňová tabuľka pre kalkuláciu DPH. Tá tiež dopočíta chybujúce hodnoty (základ dane, daň či cenu s daňou) vrátane voliteľného zaokrúhlenia.

Pokročilejším typom faktúr sú doklady, na ktoré pridáte viac položiek. Vytvoríte ich ručne alebo ich vyberáte zo skladu, prípadne ich potiahnete z dopytov, ponúk, objednávok, dodacích listov, rezervácii alebo zaplatených záloh.

 1. Ručně zadané položky vložíte pomocou tlačidla „Pridať“ a následným zadaním popisu, ceny a množstva položky.
 2. S väzbou na skladový a objednávkový systém potiahnete položky zo skladu priamo do faktúr. Faktúru vytvoríte i na základe výrobných čísel, výberom z dodávok a prenášať do faktúry môžete aj položky z kompletných dokladov – z dopytov, ponúk, objednávok, skladových dodacích listov.

Pre každú položku faktúry zvolíte samostatné zaúčtovanie.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Pokiaľ vystavujete rovnaké faktúry pre viac odberateľov, stačí pred vytvorením dokladu v adresári vybrať všetkých odberateľov. Vystavením hromadnej faktúry ušetríte čas a máte istotu, že všetci odberatelia obdržali totožný doklad.

Balíky podáte on-line

Pokiaľ z firmy alebo skladu odosielate balíky s tovarom, prácu vám urýchli Podanie balíkov.

V zozname Vystavených faktúr na nástrojovej lište kliknete na tlačidlo Podanie balíkov, pomocou ktorého vyexportujete buď označené, alebo všetky vystavené faktúry, do formátu XML či CSV. Následne súbor importujete do on-line aplikácie.

Modul Fakturácia získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Fakturácia získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov: