Jednoduché účtovníctvo

Vďaka funkciám základného modulu Jednoduché účtovníctvo vediete peňažný denník, spravujete pohľadávky a záväzky, máte pod kontrolou výdaje a jednoducho podáte daňové priznanie.

Popis modulu 

Príjmy a výdaje máte pevne vo svojich rukách.

Peňažný denník

Príjmy a výdaje evidujete v peňažnom denníku, do ktorého zapisujete údaje z pokladníc a bánk. Pokiaľ pri kontrole denníka narazíte na chybu, jednoducho ju opravíte kliknutím na tlačidlo Zdroj, ktoré Vám ponúkne zdrojový doklad záznamu. A celý denník, alebo jeho časti, môžete dať vytlačiť.

Zoznam Peňažný denník slúži na opravy a rozúčtovanie zápisov jednoduchého účtovníctva v peňažnom denníku. V zozname si môžete zobraziť zdrojový doklad či uhrádzajúci doklad.

Zápisy program automaticky vyhotovuje pri zadávaní jednotlivých dokladov (pokladňa, banka, pohľadávky, záväzky a fakturácia).

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Predkontácie

Pomocou predkontácii určíte, kde sa zaúčtujú jednotlivé doklady a ich položky v peňažnom denníku. Ušetríte si tak čas ručným rozúčtovaním.

Banka a pokladna

Nezáleží koľko vediete účtov a v akých menách obchodujete. Funkcia Banka a pokladnica umožňuje evidovať ľubovoľný počet účtov a pokladníc v rôznych menách.

Ak používate funkciu Homebanking, exportuje platobný príkaz z Money pre import do banky. Z výpisu z účtu Money automaticky zaúčtuje došlé platby. Vyhnete sa tak chybám, ktoré by sa mohli stať pri manuálnom zadávaní.

Záväzky a pohľadávky

So záväzkami a pohľadávkami pracujete rovnako jednoducho ako s faktúrami. Záväzkové a pohľadávkové doklady využijete pri zaúčtovaní miezd, poistenia alebo pri leasingových splátkach.

Aparát kontroly úhrad

Pre prehlaď o tom, ktoré pohľadávky a záväzky sú uhradené, využijete aparát kontroly úhrad. Rad funkcii Vám prehľadne zobrazí dlžníkov, veriteľov, zoznam pohľadávok, pre ktoré je možné vystaviť upomienky a vypočíta výšku penále.

Prednastavíte tu taktiež ľubovoľné texty pre prvú, druhú a poslednú upomienku a následne môžete upomienky vytlačiť alebo odoslať e-mailom.

Daňové priznanie a ďalšie doklady odošlete priamo z Money

V Money S3 viete vyplniť daňové priznanie, ale taktiež ho môžete aj elektronicky odoslať na Finančnú správu a pre svoje potreby si ho môžete aj vytlačiť.

Dokumenty odošlete priamo z Money alebo ich exportujete do XML pre odoslanie na Finančnú správu.

 1. Priamy export do eDane. Najjednoduchší spôsob, ako podať dokumenty pre Finančnú správu, je vyplniť ich v Money a odoslať do aplikácie eDane. Týmto spôsobom podáte:
  • Priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • Kontrolný výkaz,
  • Súhrny výkaz,
  • Priznanie k dani z príjmu.
 2. Exportom do XML a podaním cez stránku Finančnej správy.

V Money S3 vytvoríte XML dávku pre podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu a mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie.

Celý proces Vám zaberie len niekoľko minút a zvládnete ho, bez toho aby ste museli kdekoľvek chodiť.

Spravte si v dokladoch poriadok

Fakturácia

V module spracujete bežné a zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe aj vyúčtovacie faktúry. Skrátka prehľadne zdokumentujete všetky obchody, ktoré robíte.

Automatické rozpočítanie základu dane

Money pre prijaté úhrady zálohovej faktúry automaticky rozpočíta základ dane a daň a následne odpočíta príslušnú čiastku z vyúčtovacej faktúry. Naviac si môžete vybrať, ktoré zálohové faktúry chcete pri vystavovaní vyúčtovacích faktúr do odpočtu zahrnúť.

Money si s rozúčtovaním základu dane a dane poradí aj v prípade, kedy na zálohovej faktúre nie je uvedená sadzba DPH. V tomto prípade ju automaticky rozúčtuje spätne na základe sadzby dane vo vyúčtovacej faktúre.

Uzávierkové operácie

So spracovaním účtovnej uzávierky, založením nového účtového roku a pri prechodu z iného účtovného softwaru Vám pomôžu uzávierkové operácie, ktoré:

 • automaticky prevedú a založia v novom roku všetky bankové účty a pokladnice podľa toho, ako boli nadefinované (vrátane skratiek, názvov a definícií),
 • prevedú počiatočný stav DPH,
 • vytvorí počiatočné stavy peňažného denníka podľa koncových stavov prechádzajúceho roku.

Číselné rady a zoznamy

Aby ste mali prehlaď vo Vašej evidencií, využívajte k číslovaniu dokladov rôzne číselné rady. Zídu sa Vám tak aj ďalšie zoznamy – strediska, zákazky alebo činnosti. Tieto premenné môžete zadávať do všetkých dokladov a ich položiek.

Následne podľa stredísk, činností a zákaziek môžete filtrovať doklady a tak zistiť ich hospodársky výsledok.

Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy.

V Money si jednoducho zobrazíte všetky bežné výkazy a tlačové zostavy, ako sú:

 • priznanie k DPH,
 • peňažný denník,
 • výkaz príjmov a výdajov,
 • stav záväzkov a pohľadávok ku dňu,
 • bilancia.

Základný modul Jednoduchého účtovníctva získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Jednoduché účtovníctvo získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov: