Jednoduché účtovníctvo

Vďaka funkciám základného modulu Jednoduché účtovníctvo vediete peňažný denník, spravujete pohľadávky a záväzky, máte pod kontrolou výdaje a jednoducho podáte daňové priznanie.

Popis modulu 

Príjmy a výdaje máte pevne vo svojich rukách.

Peňažný denník

Príjmy a výdaje evidujete v peňažnom denníku, do ktorého zapisujete údaje z pokladníc a bánk. Pokiaľ pri kontrole denníka narazíte na chybu, jednoducho ju opravíte kliknutím na tlačidlo Zdroj, ktoré Vám ponúkne zdrojový doklad záznamu. A celý denník, alebo jeho časti, môžete dať vytlačiť.

Zoznam Peňažný denník slúži na opravy a rozúčtovanie zápisov jednoduchého účtovníctva v peňažnom denníku. V zozname si môžete zobraziť zdrojový doklad či uhrádzajúci doklad.

Zápisy program automaticky vyhotovuje pri zadávaní jednotlivých dokladov (pokladňa, banka, pohľadávky, záväzky a fakturácia).

Zobrazit obrázek v plné velikosti

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Predkontácie

Pomocou predkontácii určíte, kde sa zaúčtujú jednotlivé doklady a ich položky v peňažnom denníku. Ušetríte si tak čas ručným rozúčtovaním.

Banka a pokladna

Nezáleží koľko vediete účtov a v akých menách obchodujete. Funkcia Banka a pokladnica umožňuje evidovať ľubovoľný počet účtov a pokladníc v rôznych menách.

Ak používate funkciu Homebanking, exportuje platobný príkaz z Money pre import do banky. Z výpisu z účtu Money automaticky zaúčtuje došlé platby. Vyhnete sa tak chybám, ktoré by sa mohli stať pri manuálnom zadávaní.

Záväzky a pohľadávky

So záväzkami a pohľadávkami pracujete rovnako jednoducho ako s faktúrami. Záväzkové a pohľadávkové doklady využijete pri zaúčtovaní miezd, poistenia alebo pri leasingových splátkach.

Aparát kontroly úhrad

Pre prehlaď o tom, ktoré pohľadávky a záväzky sú uhradené, využijete aparát kontroly úhrad. Rad funkcii Vám prehľadne zobrazí dlžníkov, veriteľov, zoznam pohľadávok, pre ktoré je možné vystaviť upomienky a vypočíta výšku penále.

Prednastavíte tu taktiež ľubovoľné texty pre prvú, druhú a poslednú upomienku a následne môžete upomienky vytlačiť alebo odoslať e-mailom.

Daňové priznanie a ďalšie doklady odošlete priamo z Money

V Money S3 viete vyplniť daňové priznanie, ale taktiež ho môžete aj elektronicky odoslať na Finančnú správu a pre svoje potreby si ho môžete aj vytlačiť.

Dokumenty odošlete priamo z Money alebo ich exportujete do XML pre odoslanie na Finančnú správu.

 1. Priamy export do eDane. Najjednoduchší spôsob, ako podať dokumenty pre Finančnú správu, je vyplniť ich v Money a odoslať do aplikácie eDane. Týmto spôsobom podáte:
  • Priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • Kontrolný výkaz,
  • Súhrny výkaz,
  • Priznanie k dani z príjmu.
 2. Exportom do XML a podaním cez stránku Finančnej správy.

V Money S3 vytvoríte XML dávku pre podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu a mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie.

Celý proces Vám zaberie len niekoľko minút a zvládnete ho, bez toho aby ste museli kdekoľvek chodiť.

Spravte si v dokladoch poriadok

Fakturácia

V module spracujete bežné a zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe aj vyúčtovacie faktúry. Skrátka prehľadne zdokumentujete všetky obchody, ktoré robíte.

Automatické rozpočítanie základu dane

Money pre prijaté úhrady zálohovej faktúry automaticky rozpočíta základ dane a daň a následne odpočíta príslušnú čiastku z vyúčtovacej faktúry. Naviac si môžete vybrať, ktoré zálohové faktúry chcete pri vystavovaní vyúčtovacích faktúr do odpočtu zahrnúť.

Money si s rozúčtovaním základu dane a dane poradí aj v prípade, kedy na zálohovej faktúre nie je uvedená sadzba DPH. V tomto prípade ju automaticky rozúčtuje spätne na základe sadzby dane vo vyúčtovacej faktúre.

Uzávierkové operácie

So spracovaním účtovnej uzávierky, založením nového účtového roku a pri prechodu z iného účtovného softwaru Vám pomôžu uzávierkové operácie, ktoré:

 • automaticky prevedú a založia v novom roku všetky bankové účty a pokladnice podľa toho, ako boli nadefinované (vrátane skratiek, názvov a definícií),
 • prevedú počiatočný stav DPH,
 • vytvorí počiatočné stavy peňažného denníka podľa koncových stavov prechádzajúceho roku.

Číselné rady a zoznamy

Aby ste mali prehlaď vo Vašej evidencií, využívajte k číslovaniu dokladov rôzne číselné rady. Zídu sa Vám tak aj ďalšie zoznamy – strediska, zákazky alebo činnosti. Tieto premenné môžete zadávať do všetkých dokladov a ich položiek.

Následne podľa stredísk, činností a zákaziek môžete filtrovať doklady a tak zistiť ich hospodársky výsledok.

Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy.

V Money si jednoducho zobrazíte všetky bežné výkazy a tlačové zostavy, ako sú:

 • priznanie k DPH,
 • peňažný denník,
 • výkaz príjmov a výdajov,
 • stav záväzkov a pohľadávok ku dňu,
 • bilancia.

Základný modul Jednoduchého účtovníctva získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Jednoduché účtovníctvo získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov:

FAQ

Aké funkcie obsahuje modul Jednoduché účtovníctvo v Money S3?

V programe nájdete napríklad tieto funkcie: 

 • Peňažný denník,
 • Evidencia neobmedzeného počtu účtov v rôznych menách,
 • Platobné príkazy pre banku,
 • Evidencia majetku a odpisy,
 • Záväzkové a pohľadávkové doklady,
 • Automatické upomienky,
 • Spracovanie daňového priznania,
 • Tvorba účtovnej závierky.

Program Jednoduché účtovníctvo obsahuje aj rad ďalších funkcií. Radi vám ich detailne nezáväzne predstavíme. Zavolajte nám na +421 249 212 323 alebo napíšte na obchod@money.sk.

Aké dokumenty môžem elektronicky odosielať Finančnej správe?
 • Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.
 • Priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
 • Priznanie k DPH.
 • Priznanie k DPH OSS.
 • Kontrolné hlásenie.
 • Súhrnné a následné súhrnné hlásenie.
 • Vyúčtovanie dáte z príjmu zo závislej činnosti vrátane príloh.
 • Vyúčtovanie dane vyberanej zrážkou podľa zvláštnej sadzby dane.
 • Žiadosť o poukázanie chýbajúcej čiastky vyplatenej platcom dane poplatníkom na doplatku na daňovom bonuse z ročného zúčtovania záloh a daňového zvýhodnenia.
 • Žiadosť o poukázanie chýbajúcej čiastky vyplatenej platcom dane poplatníkom na mesačných daňových bonusoch.
Ako vám pomôže systém zefektívniť podnikanie?

Doklady a čísla máte na jednom mieste a už ich nemusíte zložito dohľadávať po zložkách alebo rôznych tabuľkách. Pokiaľ vaša externá účtovníčka tiež používa Money S3, pomocou modulu Účtovná centrála a účtovný klient si systém prepojíte. Výhodou je, že si potom už nemusíte posielať podklady e-mailom.

V programe vyplníte daňové priznanie a rovno ho odošlete na finančný úrad. Môžete hromadne párovať úhrady ľahko si zobrazíte či vytlačíte dôležité dokumenty a tlačové zostavy (napr. Peňažný denník, stav pokladne a banky, výkazy príjmov a výdajov). 

Aké obmedzenia má program na jednoduché účtovníctvo?

Money S3 sme navrhli tak, aby pokrývalo všetky obvyklé potreby firiem. Pokiaľ ale máte výrazne neštandardné procesy, Money S3 pre vás nie je vhodné - neponúkame doprogramovanie funkcií na mieru.

Zvládnem daňovú evidenciu v Money S3 svojpomocne, alebo ju musí viesť účtovníčka?

Daňovú evidenciu si väčšina podnikateľov zvládne viesť sama. Pokiaľ s ňou nemáte predchádzajúcu skúsenosť, odporúčame, aby ste sa nechali zaškoliť u účtovníčky a raz za čas si od nej nechali všetko skontrolovať.