Účtovníctvo / Daňová evidencia / Všetko, čo by ste mali vedieť o Money S3/Jednoduché účtovníctvo: ľahký spôsob účtovania
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Jednoduché účtovníctvo: ľahký spôsob účtovania

Jednoduché účtovníctvo: ľahký spôsob účtovania
Seyfor Slovensko, a.s.
21. 07. 2021
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se6
Jednoduché účtovníctvo: ľahký spôsob účtovania

Obsah

  Jednoduché účtovníctvo je jednou z možností, ako môže podnikateľ viesť účtovníctvo a zistiť svoj základ dane. Je postavené na sledovaní finančných prostriedkov v podnikaní, no pre správne vyčíslenie dane je dôležité vedieť, ktoré náklady sú daňovo uznateľné a ktoré príjmy podliehajú zdaneniu.

  Čo je to jednoduché účtovníctvo?

  Jednoduché účtovníctvo  je oproti podvojnému účtovníctvu jednoduchším spôsobom, ako viesť prehľad o príjmoch, výdavkoch a ďalších účtovných záznamoch. Zásadným rozdielom medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je moment zdaňovania príjmov. V podvojnom účtovníctve je momentom zdanenia príjmov prijatá platba, v podvojnom účtovníctve je to dodanie tovaru alebo služby (vystavená faktúra).

  Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

  Podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. môžu v jednoduchom účtovníctve účtovať:

  • Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť – majú príjem z podnikania podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, a to vtedy, ak používajú daňovú evidenciu
  • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa §6 ods.3 zákona o dani z príjmov
  • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z prenájmu podľa §6 ods.4
  • Podnikatelia nezapísaná v obchodnom registri
  • A iné osoby, napr. občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, cirkvi a pod.

  Zároveň nie je zakázané, aby sa všetky vymenované subjekty rozhodli o vedenie podvojného účtovníctva.

  Ako viesť jednoduché účtovníctvo?

  Daňovníci, ktorí môžu viesť jednoduché účtovníctvo a rozhodnú sa pre neho, musia účtovať podľa:

  • Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
  • Opatrenia Ministerstva financií SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
  • Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

  Základnou účtovnou knihou jednoduchého účtovníctva je peňažný denník. Tam zaznamenáte príjmy a výdavky finančných prostriedkov na účte aj v pokladne.

  Ďalšími knihami, ktoré v jednoduchom účtovníctve používate je kniha pohľadávok, kniha záväzkov a ostatné pomocné účtovné knihy, napr. kniha zásob, kniha dlhodobého majetku, knihu cenín a pod.

  Pokiaľ niekoho zamestnávate, musíte viesť mzdovú agendu. Viesť jednoduché účtovníctvo môžete aj v našom prehľadnom účtovnom systéme Money S3.

  Váš účtovný tok bude začínať a končiť rovnako ako kalendárny rok. Do 3 mesiacov po jeho skončení musíte zostaviť prehľad o príjmoch a výdavkoch a prehľad o majetku a záväzkoch. Obidva výkazy zasielate na daňový úrad elektronicky, ak ste fyzická osoba – podnikateľ a ste registrovaný na daň z príjmov. Inak môžete podať daňové priznanie poštou alebo osobne. V rovnakom termíne podávate aj daňové priznanie za predchádzajúci rok.

  Uľahčite si prácu vďaka našim účtovným a daňovým novinkám

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy aj aktuálne dianie zo sveta Money vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Pre koho je jednoduché účtovníctvo vhodné a pre koho nie?

  Jednoduché účtovníctvo nemá takú bohatú informačnú základňu ako podvojné účtovníctvo. Členenie príjmov a výdavkov nie je také podrobné a v prípade potreby ich sledovania je vhodnejšie viesť podvojné účtovníctvo. Pomoc vám s tým môže program na podvojné účtovníctvo v rámci účtovného systému Money S3.

  V prípade, že daňovníci majú nízke výdavky v porovnaní s príjmami, nikoho nezamestnávajú, nepotrebujú sklad, nenakupujú veľa tovarov, je pre nich výhodnejšie viesť daňovú evidenciu k paušálnym alebo skutočným výdavkom.

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.