Money S3 Lite

Money S3 Lite je cenovo zvýhodnená verzia Money S3 určená predovšetkým pre menšie podniky. Nájdete v nej všetky moduly z najvyššieho balíka Money S3 Professional, musíte ale rátať s niektorými obmedzeniami. V Money S3 Lite môžete napríklad viesť len jednu agendu a obmedzený je aj počet vystavených dokladov či miezd.

Komplet sa tak oplatí predovšetkým:

  • firmám, ktoré vystavujú menší počet dokladov a stačí im viesť len jednu agendu,
  • začínajúcim živnostníkom, ktorí ešte nevedia, aké agendy budú viesť.

K Money S3 Lite tiež zadarmo získate Editor tlačových formulárov a modul Výkazy Intrastat. Navyše kedykoľvek môžete prejsť na vyšší balík Money S3 – stačí len doplatiť rozdiel v cene.

Súčasťou kompletu je

Money S3 Lite je možné rozšíriť o tieto moduly:

Zákaznícku podporu a pravidelné aktualizácie získate zadarmo

Ku kompletu Money S3 Lite získate služby Podpora a aktualizácia, vďaka ktorej bude vaše Money vždy v súlade s platnými zákonmi a s plnou technickou podporou. Službu získate zadarmo na celý kalendárny rok, v ktorom balík kupujete. Pokiaľ ho kupujete v období od septembra do decembra, získate túto službu zadarmo aj na nasledujúci rok.

Prehľad obmedzení

Money S3 Lite za výhodnú cenu ponúka všetky základné moduly Money S3. Obsahuje ale nasledujúce obmedzenia:

  • maximálne 3 000 záznamov v účtovnom / peňažnom denníku,
  • maximálne 2 000 skladových pohybov,
  • maximálne 1 000 adries v evidencii,
  • maximálne 40 spracovaných výplat,
  • maximálne 1 agenda a 1 sklad vedený metódou B.

Limity pre adresy platia pre celú agendu, ostatné obmedzenia sa vzťahujú vždy na jeden účtovný rok.

Cenník kompletu

Ku kompletu Money S3 Lite získate službu Podpora a aktualizácia, vďaka ktorej bude vaše Money vždy v súlade s platnými zákonmi a s plnou technickou podporou. Službu získate zadarmo na celý kalendárny rok, v ktorom ste si balíček zakúpili.

Cena licencie pre 1 PC Cena za ďalšieho užívateľa (PC)
279 € 79 €

Ceny sú bez DPH.

Cena licencie pre 1 PC 279 €
Cena za ďalšieho užívateľa (PC) 79 €

Ceny sú bez DPH.

Po objednaní kompletu vás vyzveme na jeho úhradu. Platiť môžete kartou no-line, prevodom aj v hotovosti. Do 24 hodín po úhrade vám vygenerujeme licenčné číslo, s ktorým si komplet stiahnete a zaregistrujete.

Technické požiadavky

Zistite, aké by malo byť minimálne technické vybavenie, ktoré potrebujete a ktoré odporúčame pre spustenie nášho systému. Nájdete tu odporúčané riešenia pre jednotlivcov i celé tímy s rôznym počtom členov.

Neoceniteľný pomocník pre účtovníkov aj podnikateľov