TaxEdit S3

TaxEdit je softvér, ktorý umožňuje pohodlné a prehľadné vyplnenie rôznych typov daňových formulárov. Obsahuje aj elektronický spisový archív. Využijú ho predovšetkým daňoví poradcovia a účtovné firmy.

Popis modulu 

Pomocou programu si môžete daňové priznania pripravovať „na nečisto“, po kontrole ich vytlačiť alebo priamo podať na portáli daňovej správy. V prípade potreby z podaného daňového priznania vytvoriť dodatočné alebo opravné priznanie. To všetko v prehľadnej stromčekovej štruktúre – aj niekoľko rokov staré priznanie nájdete za pár sekúnd.

Netrápte sa vypisovaním daňového tlačiva ručne, alebo cez preťažený internetový server. Pomocou TaxEditu môžete rozpracované tlačivo uložiť a potom ho zasa doplniť. Najčastejšie žiadané tlačivá daňových priznaní a formulárov sú:

 • Daňové priznanie PO, FO typ A, FO typ B (s výpočtom preddavkov)
 • Daňové priznanie, Súhrnný a Kontrolný výkaz k DPH (s možnosťou importu z Excelu)
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (s výpočtom preddavkov)
 • Účtovná závierka v jednoduchom/podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave JÚ/PÚ
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, atď.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Hlavné výhody a vlastnosti programu na daňové tlačivá

Pohodlné vyplňovanie v prostredí originálnych formulárov

Údaje sú zadávané do obrazovkových šablón, ktoré verne zobrazujú reálne formuláre. Navyše s kontrolami aj automatickými výpočtami, sprievodcami komentujúcimi jednotlivé kroky, kontextovou pomocou k programu aj k jednotlivým vyplňovaným formulárom.

Elektronické podávanie dokumentov

Program umožňuje elektronické podávanie dokumentov na portáli finančnej správy SR a priamo cez aplikáciu eDANE (obsahuje exportné/importné filtre pre všetky najnovšie priznania, ktoré je možné elektronicky podať) a je pripravený pre zabezpečenie dokumentov elektronickým podpisom.

Zobrazovanie priebežných údajov

Tzv. sledovače zobrazujú v jednotlivých priznaniach daňový základ a vypočítanú daňovú povinnosť po každej zmene údajov v príslušnom priznaní. Možnosť pridať vlastné sledovače, kde vidíte ako zmena na jednom riadku ovplyvňuje zmenu na iných riadkoch, ktoré môžu byť napr. na inej strane a tak sa nemusíte medzi stranami presúvať.

Výpočty záloh a preddavkov

Program vypočíta preddavkové a zálohové platby pre daňovníkov s prehľadným platobným kalendárom.

Rozpisové (sumárne) stránky

Ľubovoľné pole vo formulároch je možné doplniť rozpisovou prílohou s automatickým prenosom sumárnych výsledkov rozpisu.

Jazykové verzie

Niektoré formuláre umožňujú ich zobrazenie a tlač v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Vytváranie dokumentov ich odvodením z iných

Napr. vytvorenie opravného alebo dodatočného daňového priznania z už vytvoreného riadneho priznania alebo Príkaz na úhradu vytvorený priamo z Daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Aktívne prepojenie formulárov

Formuláre vzniknuté odvodením z iných sú trvale prepojené so svojimi zdrojmi. Zmeny v pôvodnom formulári vyvolajú ponuku na premietnutie zmenených údajov do prehľadov.

Automatizované prepojenie s Money S3

Pre plnenie údajov do základných účtovných výkazov a daňových priznaní priamo z dát Money S3.

Kartotéka klientov

Evidencia daňovníkov fyzických i právnických osôb a k nim jednotlivé kontaktné osoby, bankové účty, spracované dokumenty, vrátane správy skenovaných dokumentov.

Kartotéka vozidiel

Program umožňuje evidenciu väčšieho množstva vozidiel. Na základe zadaných údajov o vozidlách vie na pár kliknutí myšou vytvoriť automaticky kompletné Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Viacstupňové triedenie

Možnosti kombinácií viacnásobného triedenia a filtrovania. Možnosť zobraziť len určité druhy daní, len určené zdaňovacie obdobia, len určité dokumenty, atď.

XLS pomôcky pre import dát do TaxEditu na stiahnutie

XLS pre tvorbu Súhrnného výkazu DPH Obsahuje SVDPHv20 s dvoma záložkami pre každú časť (I. časť sa dá použiť aj pre starší SVDPHv10). Stiahnuť
XLS pre tvorbu Kontrolného výkazu DPH Obsahuje aktuálny formulár KVDPHv21. Stiahnuť
XLS pre tvorbu Oznámenia podľa § 43 ods. 17 písm. a) / b) Obsahuje aktuálne formuláre OZN4317Av20 a OZN4317Bv20. Stiahnuť
XLS a dokumentácia pre import vozidiel Použite vtedy, keď chcete hromadne naimportovať väčší počet vozidiel do kartotéky. Stiahnuť
Inštalačný balík s podkladmi FR SR pre FDF tlač Použite vtedy, ak ste si uložili a tým prepísali originálne PDF podklady vyexportovanými dátami iného daňovníka. Stiahnuť

Dokumentácie a príručky na stiahnutie

Osobné údaje v TaxEdite Začíname s programom TaxEdit Príručka pre TaxEdit Prepojenie TaxEditu s Money S3 Prepojenie TaxEditu s FR SR Inštalácia programu TaxEdit
Popis Odporúčané postupy plnenia GDPR v TaxEdite Prvé kroky a tipy pre nastavenie aplikácie Kompletná dokumentácia s popisom funkcií Sprievodca prepojením oboch programov Sprievodca pre elektronické podávanie cez eDANE Sprievodca inštaláciou a konfiguráciou sieťovej verzie
Prevziať Prevziať Prevziať Prevziať Prevziať Prevziať

Kompletný inštalačný balík sa dá použiť pre inštaláciu

 • Plnej verzie – pre používateľov, ktorí si zakúpili plnú verziu a majú zákaznícke číslo.
  UPOZORNENIE: Používateľom, ktorí nemajú uhradenú Aktualizáciu na rok 2024 neodporúčame vykonať aktualizáciu na verziu 3.17.
 • ŠTART verzie – pre používateľov, ktorí sa po inštalácii automaticky zaregistrujú cez internet.
  POZNÁMKA: Verziu TaxEdit Štart je možné používať pre 1 PC a 1 daňovníka bezplatne 2 roky.
 • Demo verzie – pre používateľov, ktorí si chcú program pozrieť a vyskúšať bez registrácie.
  UPOZORNENIE: V demoverzii je možné editovať vždy len prvú stranu formulárov.

Postup inštalácie

 1. Prevezmite si kompletný inštalačný balík a uložte si ho na disk (napr. do adresára C:Install)
 2. Vlastnú inštaláciu spustite dvojklikom na stiahnutý súbor, čím sa spustí sprievodca inštaláciou
 3. V prvom kroku je nutné prečítať a súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy
 4. V ďalšom kroku máte možnosť prečítať si novinky a informácie k aktuálnej verzii
 5. Zvoľte druh inštalácie – Plná inštalácia (predvolené)
 6. Vyberte ďalšie úlohy, ktoré majú byť vykonané (odporúčame ponechať predvolené)
 7. Tlačidlom Ďalej inštaláciu spustite a počkajte na jej ukončenie

Postup aktivácie

TaxEdit sa po inštalácii spustí v režime Demoverzie. Aby bolo možné využiť plnú funkčnosť aplikácie, je nutné nainštalovanú verziu Aktivovať. Po prvom otvorení TaxEditu sa spustí Sprievodca aktiváciou. K dispozícii sú štyri spôsoby aktivácie:

 1. Aktivovať TaxEdit cez Internet – predvolená, najpohodlnejšia a najrýchlejšia možnosť, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne (odporúčané). Sprievodca automaticky vygeneruje 16-miestny Aktivačný kľúč, ktorý uvoľní všetky funkcie aplikácie podľa licencie
 2. Získať Aktivačný kľúč telefonicky – aktivácia po telefóne v pracovnej dobe je určená pre klientov, ktorí nemajú prístup k Internetu. Sprievodca vygeneruje 16-miestny kód, ktorý telefonicky oznámite aktivačnému pracovisku. Podľa neho Vám bude oznámený 16-miestny Aktivačný kľúč, ktorý uvoľní všetky funkcie aplikácie podľa licencie
 3. Získať Aktivačný kľúč pomocou elektronickej pošty – obdobné ako predchádzajúci spôsob, akurát namiesto telefónu je použitý email
 4. Aktivovať TaxEdit ručne – ručnú aktiváciu možno vykonať, pokiaľ už máte Aktivačný kľúč pre Váš počítač

Na koľko PC môžem inštalovať TaxEdit

V súlade s licenčnými podmienkami je možné aktivovať TaxEdit na příslušnom počte počítačov, ďalší pokus o aktiváciu nad rozsah licencie bude systémom odmietnutý. Pred upgradom verzie, preinštaláciou operačného systému alebo prenesením produktu na iný počítač, je potrebné vykonať deaktiváciu produktu cez menu Pomoc/O programe/Deaktivovať. Tým sa uvoľní Aktivačný kľúč a budete môct aktivovať produkt nanovo podľa pokynov vyššie, čím získate nový Aktivačný klúč.

Hlavné podporované formuláre

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (aj anglicky a nemecky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky)
 • Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky, s možnosťou importu z Excelu)
 • Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (aj anglicky a nemecky, s možnosťou importu z Excelu)
 • Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (s automatickým vygenerovaním z databázy vozidiel)
 • Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 • Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (aj anglicky a nemecky)
 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (aj anglicky a nemecky)
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave PÚ
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave JÚ
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
 • Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) (s možnosťou importu z Excelu)
 • Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) (s možnosťou importu z Excelu)
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, DPH a daň z poistenia
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Spotrebná daň z elektriny

* Všetky daňové priznania majú svoj archív od r. 2001

** Formuláre podporujúce XSD šablóny FR SR je možné importovať vo formáte XML do TaxEditu

 

V prípade technických problémov sa môžete počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 hod. obrátiť na podporu na tel. čísle +421 222 205 407. Technickú podporu pre používateľov TaxEditu poskytuje priamo výrobca softvéru spoločnosť Luyten CZ na taxedit@luyten.cz.

Cenník programu na daňové tlačivá

Štart Simple Complet Complet Multi
Popis Ideálny na začiatok. Ak Vám stačí sada daňových priznaní pre jednu firmu a chcete si uľahčiť prácu, musíte ho vyskúšať! TaxEdit ŠTART je ZADARMO. Vhodný pre účtovníkov alebo firmy ktoré vedú účtovnú a daňovú agendu viacerých firiem. TaxEdit SIMPLE Vám postačí pre 10 daňových subjektov (firiem). Určený pre profesionálnych účtovníkov, daňových poradcov a audítorov. TaxEdit COMPLET má NEOBMEDZENÝ počet daňových subjektov (firiem). Určený pre profesionálnych účtovníkov, daňových poradcov a audítorov. TaxEdit COMPLET MULTI pracuje v sieti a má NEOBMEDZENÝ počet daňových subjektov (firiem).
Počet používateľov 1 1 1 2 až 20
Počet PC 1 2 2 4 až 40
Počet daňovníkov/firiem 1 10 neobmedzene neobmedzene
Počet vozidiel pre DMV 5 neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Sieťová prevádzka
Technická podpora
Cena následnej ročnej aktualizácie zdarma 59 € 189 € od 289 €
Bežná cena zdarma 160 € 520 € od 780 €
Cena so zľavou 25 % zdarma 120 € 390 € od 585 €

Profesijná zľava 25 % pre účtovné firmy a daňových poradcov

Profesijná zľava pre účtovné firmy a daňových poradcov je uznaná po overení zápisu v živnostenskom/obchodnom registri alebo na stránke so zoznamom členov SKDP.