Evidence majetku

V module Evidencia majetku zaznamenáte o majetku firmy i také detaily, ako je dĺžka záruky, umiestenie majetku vo firme, jeho rozmery či zhodnotenie a priebeh odpisovania.

Popis modulu 

Správa majetku firmy od elektroniky až po budovy

Modul Evidencia majetku má prehľad o drobnom aj dlhodobom majetku firmy a to do posledných detailov – okrem odpisovej skupiny a spôsobu odpisovania sem môžete uviesť aj údaje o záruke, rozmery či umiestenie majetku. Všetko oceníte pri tvorbe plánu daňových a účtovných odpisov.

Do modulu zaznamenáte odpisy i zhodnotenie majetku, zvolíte si od mesačného až po ročné odpisovanie a následne môžete využiť hromadnú tvorbu účtovných a daňových pohybov k zvolenému dátumu.

Naviac vyberáte, či chcete mať po zaúčtovaní pre každý pohyb vlastný doklad alebo či chcete pohyby združovať. Zvolíte tiež, či má Money zobrazovať postupne všetky vytvorené doklady alebo všetko rovno zaúčtovať.

Majetok môžete priradiť konkrétnemu zamestnancovi a získate tak prehľad napríklad o tom, kto služobný notebook používal v minulom roku.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Viete, koľko zostáva splatiť

Modul Evidencia majetku počíta aj s leasingovým majetkom. Vďaka tomu:

  • automaticky vygenerujete splátkový kalendár,
  • a zaúčtujete ho.

Zoznam majetku si môžete vytlačiť, rovnako ako jednotlivé karty majetku alebo napríklad inventárne štítky.

Modul Evidencia majetku získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Evidencia majetku získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov: