Kniha jázd a cestovné náhrady

Popis modulu 

Ako Vám modul Kniha jázd a cestovných príkazov šetrí čas?

V module Kniha jázd a cestovných náhrad nájdete mimo iného aj mapy celej Európy, vrátane podrobných máp České aj Slovenskej republiky. Do máp naviac zaznamenáte jednotlivé traťové body, ktoré môžete presúvať podľa potreby. Jednoducho tak naplánujete najvhodnejšiu trasu, vrátane spôsobu dopravy a času, ktorý na ceste strávite. Na základe týchto údajov potom rovno vystavíte cestovné príkazy.

Cestovné príkazy Vám uľahčia vedenie Knihy jázd. Jednotlivé cesty do nej môžete zadávať nielen ručne, ale môžete taktiež modul nechať, aby ich za dané obdobie vytvoril podľa stavu tachometra. Modul naviac dokáže chýbajúce jazdy doplniť z cestovných príkazov podľa databázy častých jázd.

Nemusíte tak do systému zadávať každú cestu do práce alebo z práce. Systém ich dopočíta za Vás, a to i s drobnou odchýlkou. Jedna cesta tak môže mať napríklad 28 a inokedy 31 kilometrov. Ľahko tak doplníte Knihu jázd spätne aj za niekoľko mesiacov.

Cestovné náhrady potom pri svojej práci využívajú existujúce zoznamy zamestnancov a vozidiel. Zároveň ich rozširujú o nové záložky.

Kniha jázd

Plánovanie trás vám v Knihe jázd uľahčia mapy v metrike 1:100 000, ktoré fungujú aj bez pripojenia k internetu. Na mape Európy pritom môžete cieľové body vyhľadávať podľa názvu miest a obcí a na mapách Českej a Slovenskej republiky aj podľa konkrétnej ulice a popisného čísla.

Pri plánovaní trasy na mape môžete vyhľadané body rôzne presúvať, meniť ich poradie a inak ich upravovať. Pracovnú cestu si tak detailne naplánujete. A to v rovnakom rozhraní, v ktorom ju potom budete evidovať a účtovať. Ušetríte tak veľa času, ktorý by ste inak strávili prepisovaním dát.

Novú cestu môžete zadať niekoľkými spôsobmi:

 • Určením začiatku a cieľa priamo na mape.
 • Voľbou navštíveného partnera z Adresára (modul k adrese partnera automaticky doplňuje súradnice GPS).
 • Výberom destinácie zo zoznamu Evidovaných miest
 • Ručným zápisom.

Každú cestu môžete buď podrobne rozdeliť na etapy, alebo ju zadať zjednodušene bez nich.

Cestovný príkaz

Funkcia Cestovné príkazy Vám výrazne zjednoduší napríklad prácu s opakovanými cestami. Stačí iba vystaviť súhrnný cestovný výkaz s definovanými parametrami a nemusíte stále zadávať jednotlivé jazdy.

Cestovný príkaz vystavíte rovnako jednoducho, ako keď vyplňujete klasický papierový formulár. Navyše si všetko môžete ešte zjednodušiť využitím zoznamu často vystavovaných jázd alebo presunutím cesty z Knihy jázd.

Na Karte cestovného príkazu tlačidlom Výpočet náhrad ihneď vidíte jeho celkové náklady.

Tento automatický výpočet vychádza zo zadaných trás a rokovaní, z typu cestovného príkazu (domáci alebo zahraničný), z nastavení v záložke Podrobnosti na Karte cestovného príkazu a pomocných zoznamov pre Náhrady a domáce a zahraničné stravné. Vypočítané hodnoty môžete následne zmeniť ručnou editáciou.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Modul je naviac prepojený s Účtovníctvom. Priamo z neho môžete vystavovať cestovné zálohy (respektíve príkazy k úhrade a bankové doklady) a vyúčtovanie cestovných príkazov (záväzky). Systém naviac u dokladov eviduje ich previazanosť v zozname cestovných príkazov aj nadväzujúcich dokladov.

Vytlačené cestovné príkazy potom vyzerajú prakticky rovnako ako originálne formuláre ŠEVT.

Údaje spätne doplníte aj podľa tachometra

Údaje do Knihy jázd doplníte aj spätne. Máte pritom dve základné možnosti.

1. Hromadné naplnenie zvolenými jazdami.

2. Automatické doplnenie jázd do koncového stavu tachometra.

Tato možnosť rešpektuje aj ručne zadané jazdy - automaticky vytvorené jazdy potom doplňuje do medzier medzi ručnými záznamami.

Jazdy taktiež ľahko vytvoríte priamo z faktúr a dodacích listov.

Kniha jázd ponúka aj rôzne možnosti tlače záznamu. Napríklad:

 • Súhrne
 • Podľa zamestnancov
 • Podľa vozidiel

Môžete taktiež vybrať konkrétne časové obdobie. A všetky záznamy vidíte vrátane medzisúčtu.

Evidenciu nákladov Vám potom uľahčí možnosť zadávať čerpanie pohonných hmôt a vytlačiť skutočnú priemernú spotrebu Vašich vozidiel. Systém taktiež dokáže rozlíšiť súkromné jazdy služobným vozidlom (kvôli zrážkam z miezd) a služobné jazdy súkromným vozidlom (kvôli zaplatení diaľničnej dane).

Schvaľovanie ciest ustrážite pomocou prístupových práv

Systém taktiež automaticky rozpozná, či je zadaná cesta domáca alebo zahraničná. Podľa toho potom pripraví náhrady, jazdné a stravné. Náhrady pritom môžete prideliť buď celému cestovnému príkazu, alebo jednotlivým trasám. Druhá možnosť sa vyplatí najmä pri čiastkovej úprave cestovného.

Modul Vám taktiež umožňuje prideliť užívateľom rôzne prístupové práva. Určíte tak napríklad pracovníkom, ktorý majú oprávnenie schváliť konkrétnu cestu. Vďaka tomu môžete u cestovných príkazov evidovať tieto stavy:

 • Plánovaný
 • Schválený
 • Uskutočnený
 • Schválený k zaúčtovaniu.

Funkcia Cestovné príkazy naviac skontroluje, či nie je u cesty zadaný napríklad zamestnanec, ktorý je práve práceneschopný. Vyhnete sa tak zbytočným ťažkostiam v prípade finančnej kontroly.

 

Detailnú dokumentáciu k modulu Kniha jázd a cestovných náhrad si môžete stiahnuť TU.

Získajte modul Kniha jázd a cestovné náhrady za chvíľku

neobmedzený počet vozidiel
190 Eur

 

Všetky výhody modulu Kniha jázd a cestovné náhrady získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul si môžete zakúpiť ku kompletom: