Zákaznícka podpora a vzdelávanie v roku 2023 Naša práca nekončí pri vývoji a predaji softvéru Money S3, ale pokračuje v kontinuálnej podpore, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Konzultanti ...

Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku Pravidlá zdaňovania podielov na zisku upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ...

Tri možnosti uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky Možnosti uplatňovania daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. l) ...

Najnovšie články

Najčítanejšie články